Начало Новини Актуално Граждански инициативи за промяна на местните политики

Граждански инициативи за промяна на местните политики

Актуално

В Стара Загора се проведе конференция Граждански инициативи за промяна на местните политики. Конференцията е в рамките на Проект Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица, чиято основна цел е чрез застъпническа кампания в трите общини да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда.

На конференцията бе представен Доклад за положението на нуждаещите се от достойно жилище в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. Той е изготвен на база информация получена от трите общински администрации, анкетиране на живущите в кварталите с концентрация на бедност и проучване на добри европейски и международни практики, съобщиха от Обществен дарителски фонд - Стара Загора.

Сред анкетираните се наблюдават някои от типичните жилищни проблеми за хората с ниски доходи. В голямата си част жилищата са: нискокачествени, с лоши битови условия, които са пренаселени.

В едно жилище обитават по няколко поколения и никой няма свое лично пространство.

В трите общини инициирахме 6 местни граждански инициативи (МГИ) - по 2 в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. От своя страна те инициираха подписки с предложения, които внесоха в съответните общини.

В общините Пловдив и Марица предложенията са за ремонт на съществуващите и изграждане на нови социални жилища, урегулиране на нови общински и държавни терени за строителство и изграждане на прилежащата инфраструктура.

Внесени предложения на МГИ в община Стара Загора:

1. В Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора да бъде заложено изграждането на социални жилища за социално слаби граждани, чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС, чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез бюджета на Общината.

2. С цел Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали, с концентрация на бедност в Община Стара Загора чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за:

2.1. Урегулиране на общински терени, намиращи се в съседство с квартал Лозенец, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи.

2.2. Изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ по т.1

2.3. Ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура в кв. Лозенец

По време на работата на инициативните групи бяха идентифицирани няколко конкретни проблема и направени предложения за подобряване условията на живота в кв. Лозенец, гр. Стара Загора, които бяха предоставени за разглеждане пред администрацията на общината.

Проблеми и предложения за подобряване условията на живот в кв. Лозенец, гр. Стара Загора.

Необходим е ремонт и преасфалтиране на основни улици по които се осъществява комуникацията на територията на квартала. Подобряване качеството на водата и търсене на решение за справяне с водния режим в квартала. Да се обезопаси спирателен кран на ВиК, който се намира над уличното платно на ул. Знание и пресечката с ул. Богдан, и е предпоставка за ПТП. Да се обособят повече площадки за сметосъбиране в кв. Лозенец и да се осигури по-редовно извозване на битовите отпадъци от тях. Да се ремонтира бетонната ограда на СУ Хр. Смирненски, която е компрометирана и пада откъм северната страна (ул. Знание) и която е заплаха за живота на жителите и учениците. С оглед на безопасността на живеещите в района и на учениците от СУ Хр. Смирненски, движението по ул. Знание да стане еднопосочно. На ул. Знание е основният вход за СУ Хр. Смирненски.

 

Още новини