Начало Новини Актуално ГПЧЕ Ромен Ролан - Стара Загора е домакин на среща по международен проект

ГПЧЕ Ромен Ролан - Стара Загора е домакин на среща по международен проект

Актуално
Загорка

Заключителната среща по Проект Стандарти за качество в образованието 2009-2011 г., в който участва ГПЧЕ Ромен Ролан, ще се проведе в периода 3-6 май в Стара Загора. В нея ще се включат представители на партньорите по проекта - Национален колеж Йон Минулеску, Румъния, Основно училище Мехмет Акиф Ерсой – гр. Пазарчик, Турция и ИПСИА Калапсо, Италия. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез програма Коменски.

Целите му са да обедини ученици, учители и директори от различни страни в европейското пространство в общ размисъл около факторите, които детерминират качественото образование и респективно, промените, които трябва да се реализират в настоящото състояние на училищната институция.

Проектът има за цел, също така, да идентифицира различните ангажименти на страните в системата на училището.Търси се и модерното измерение на училището, взаимодействията между агентите, които допринасят за неговото развитие, взаимодействието с агенти от социалната среда, които съдействат за развитието на училищната институция.

Квалификация на преподавателския персонал, училищна среда, психо климат, кариерно развитие, взаимоотношения между учители, родители и  ученици са сред основните фактори за качествено образование - характеристиките на тези фактори са показателите, които определят качественото образование.

На 3 май от 9,00 часа гости и домакини по проекта ще бъдат приети в Община Стара Загора. В същия ден от 14 часа в Зала Америка за България започва среща с партниращи институции на Гимназия Ромен Ролан по темата Училището- желан партньор на институциите - как да се привлекат институциите в стремежа на учители и ръководство да бъдат максимално полезни на учениците в тяхната образованост и подготовка за живота?
На 4 май в 14 часа в залата на Областна администрация e началото на областната конференция. Тук темите за дискусия са: преподаване и учене- не обучението, а ученето е важно, образователната среда- клас, стая, училище, политики на образователната система- училището да се превърне в позитивно и желано пространство за ученика и учителя, родителят- реален участник, а не потребител в образователния процес, училищният мениджмънт- добрите практики на управление.

Проектът е регионален, това е ценното, искаме учениците ни да са отворени за регионални контакти, да са добронамерени към съседните народи. Както ще видите и почувствате между нас има приятелски отношения като колеги и искаме и за в бъдеще да работим заедно. Особено добра връзка изградихме от срещите досега с нашите колеги от Турция и желанието ни е да създадем трайни контакти с тях, да ги мотивираме да са отворени за сътрудничество и съвместни дейности. Английският език е работен, което стимулира учениците да го изучават и да го използват в живота си – казва Милена Личева, главен координатор по проекта и преподавател в ГПЧЕ Ромен Ролан.

Още новини