Начало Новини Актуално Готвят национализация на МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович - Стара Загора

Готвят национализация на МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович - Стара Загора

Актуално

Държавата в лицето на министъра на здравеопазването иска увеличение в уставния капитал на най-голямата болница в Старозагорска област МБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович" АД за сметка на 11 общини, акционери в дружеството. Идеята й е да свие тяхното участие до "кухите" 25.27%, с което да ги лиши от законовата им възможност за вземане на важни за болницата решения, в това число и бъдеща приватизация.

За целта на 17 декември т.г. е насрочено общо събрание на акционерите с две точки: промяна в капитала на дружеството и промяна в устава му, предвид новите предлагани обстоятелства, пише вестник Старозагорски новини.
В рамките на две години това е вторият опит на държавата да сложи ръка на болницата. От 2000 г. до сега тя притежава 51%, а останалите 49% са собственост на 11-те общини, като най-голям акционер сред тях с 22.11% е Община Стара Загора.
Миналата година същото предложение не мина на общото събрание на лечебното заведение, тъй като не събра необходимото мнозинство от 2/3. Сега меракът се завтаря.
И докато болшинството от по-малките общини от Старозагорска област вече са с изяснени позиции и техните представители в общото събрание няма да подкрепят предлаганото от държавата увеличение на капитала, то Община Стара Загора трябва да вземе това решение днес. На насрочената извънредна сесия старейшините ще трябва да решат как ще гласува упълномощеният представител на Общината на 17 декември - "против", "за" или "въздържал се".
Според проекторешението за общото събрание, държавата предлага да бъде вдигнат капиталът на дружеството, но не със свежи пари, безкрайно необходими на болницата, а с преведените през 2007, 2008 и 2009 г. средства от републиканския бюджет за погасяване на задължения. По време на управлението на тройната коалиция в края на всяка година държавата превеждаше пари на всички окръжни болници от страната за погасяване на натрупани дългове, с ясното съзнание, че над 1 милион българи не внасят здравни вноски и единствената алтернатива за тях са точно тези болници. С това, разбира се, трупаха и дивиденти, отчетени предизборно, че се провежда социална политика.
И сега, изкарала завещаната аритметика от нафталина, държавата иска да придобие блокиращата квота в МБАЛ "Киркович" и да елиминира другите акционери от вземане на важни решения. Според юристи, казусът е доста странен, най-малкото защото от 21 май 2001 г. има решение на Конституционния съд, в което се твърди, че одържавяването (тази дума покрива изцяло настоящото предложение за вдигане капитала на дружеството) накърнява конституционното право на собственост на общините. Казусен според юристите е и фактът, че най-големият длъжник на болницата към настоящия момент - тоест държавата, иска да увеличи дела си. И после да се разпорежда с болницата, както на някого му е удобно. Юристите са на мнение, че исканото от последните двама министри обединение на МБАЛ "Киркович" с Университетска болница е най-малкото зло, което може да се случи. Далеч по-неприятни ще са вариантите за разпродажба на парче или приватизация на болницата ан блок. Те не изключват и умишлен фалит на здравното заведение с цел обслужване на определени частнособственически интереси.

МБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович" има 120-годишна история, дан за която държавата няма... поне до 2000 г. Сградите са общинска собственост, земята, върху която са построени, също е общинска. Имотът е апетитен по много причини, най-важната от които е навикът на хората, бедни и богати, осигурени и неосигурени, да търсят Областната болница, тъй като 24 часа в денонощието на нито един гражданин не е отказана медицинска помощ. Един уважаван медик беше припомнил на брифинг, че докато Бойко Борисов е бил кмет на София, не е дал на държавата и една тухла от софийските болници. А защо старозагорци трябва да харижат половината от дела си на държавата и Общината да се лиши от конституционното си право да решава бъдещето на най-голямото и най-достъпното здравно заведение в областта?

Още новини