Начало Новини Актуално Готви се промяна в ПРСР за прехвърляне на средства към Мярка 121

Готви се промяна в ПРСР за прехвърляне на средства към Мярка 121

Актуално

Стара ЗагораУправляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) подготвя промяна на програмата, с която да се прехвърлят средства към Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства. Целта е да се разреши проблемът с недостига на средства за инвестиции за извънгарантирания бюджет по мярката, включително за земеделска техника, създаване на трайни насаждения, изграждане на системи за напояване на ниво стопанство и др.

„Ще направим това искане преди Междинната оценка, тъй като всяка страна-членка има право по Регламент 1974/2006 да прехвърля до 1% (26 млн. евро) от бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони между осите и прехвърляне от мярка в мярка в съответната ос на ПРСР, като и двете се извършват с нотификация към Европейската комисия”, обясни ресорният заместник-министър на земеделието и храните Светлана Боянова, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Тя уточни, че прехвърлянето вече може да бъде обосновано с анализ, тъй като проектите по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са обработени от експертите на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, съгласно графика им за работа. Обработването на проектите по Мярка 121 беше едно от изискванията на Брюксел, за да започнат разговори за прехвърляне на средствата, допълни още зам.-министър Боянова.
Предложенията на Управляващия орган от коя точно мярка на ПРСР ще бъдат прехвърлени средствата, ще бъдат обсъдени в рамките на Постоянните работни групи към Комитета по наблюдение, които ще се проведат до края на месеца. Окончателното решение ще се вземе на заседание на Комитета по наблюдение на програмата. След подаване на искането за промяна на програмата, Европейската комисия ще го разгледа и ще прецени дали то съответства на Националния стратегически план на страната и на регламентите на Общността.

Още новини