Начало Новини Актуално Готов е Оперативният план за действие при замърсяване на въздуха в Стара Загора

Готов е Оперативният план за действие при замърсяване на въздуха в Стара Загора

Актуално

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов получи Оперативния план за действията за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ в града, в съответствие с нормативните изисквания и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на здравния риск за населението при превишаване на установените алармени прагове за различни замърсители на въздуха, съобщиха то пресцентъра на областна администрация.

Планът е изготвен от работна група, съставена по негово настояване и включва предприетите мерки за разрешаване на проблема с обгазяването на Стара Загора.
В групата участват експерти от Тракийския университет, Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, община Стара Загора, областна администрация, ЦАТИП „Змейово” и СНЦ „Гражданско обединение” - Стара Загора.
Оперативният план за действие е основен документ и в него са обяснени подробно всички мерки, които следва да се предприемат от различните нива на управление в Област Стара Загора, с цел да бъде намален рискът за здравето на населението, при възникване на кризисни ситуации, породени от замърсяване на атмосферния въздух. Описани са, както задачите за действие на Оперативния план, възможните ситуации, които могат да възникнат на територията на града и общината, така и оперативните групи, които следва да се включат, и управлението и координацията между тях. В плана са разработени конкретни стъпки, които следва да се предприемат при продължаващо превишаване на алармения праг на стойностите на серен и азотен диоксид във въздуха.
Оперативният план предвижда общо 30 мерки за подобряване на КАВ, които следва да се предприемат в следващите месеци. Те включват създаването на прогностичен модел за предвиждане на евентуални замърсявания на въздуха с вредни газове и възобновяване на сателитния мониторинг за Стара Загора и региона, като крайният срок за тях е м. май 2010г.
Оперативният план е публикуван на сайта на Областна администрация – Стара Загора, http://www.sz.government.bg/, в раздела „Планове и стратегии”.

Още новини