Начало Новини Актуално Голямата задлъжнялост на бизнеса е основна причина за фалитите на фирми

Голямата задлъжнялост на бизнеса е основна причина за фалитите на фирми

Актуално

фалит бизнес фирмаБлизо 2,5 пъти са се увеличили фирмите в несъстоятелност у нас през 2012 спрямо 2011 година. Ако през 2011 година фирмите в несъстоятелност са били 390, то през миналата година достигат 1339. Това е увеличение от над 243% и превръща България в лидер по фалити в Централна и Източна Европа.

На фона на общия брой фирми – 380 хил. през 2012 година, делът на тези в несъстоятелност е под 1%. Активните фирми обаче са под 100 хил. Освен това кредиторите избягват процедурите по несъстоятелност и предпочитат да събират вземанията си на по-ранен етап.

Това означава, че проблемите с неплащането се задълбочават. Очакванията са през следващите две години броят на фирмите в несъстоятелност, както в България, така и в Европа, да се увеличи.

Основните причини за фалитите у нас са голямата задлъжнялост на бизнеса, високите финансови разходи, променливите цени на суровините и ниската ликвидност. Главен проблем представлява и неефективност законодателство в областта.

Средно съдебните процедури по несъстоятелност в България продължават повече от три години. Но има и производства, които се бавят над 10 години, докато в Европа тенденцията е сроковете да се скъсяват. Не е решен и проблемът с обявяването на несъстоятелност със задна дата, което ощетява кредиторите и е предпоставка за измами.

Най-проблемните сектори в България, в които се наблюдава концентрация на фирми в затруднение и несъстоятелност, са строителството, товарните превози, добивният сектор, производството на текстил и търговията на дребно. Като най-успешни се открояват фармацевтичният сектор, секторът на информационните технологии, услугите за фирми и селското стопанство.

Като цяло за Европа най-проблемни също са строителството, производството и търговията. Най-силни са секторите с висока добавена стойност, както и образованието и здравеопазването, въпреки че се нуждаят от реформи.

Хърватия е втората държава в региона със сериозни проблеми с несъстоятелността след България, сочат още данните на Кофас България. За една година броят на фалиралите фирми в страната, която от 1 юли 2013 година става член на ЕС, е нараснал близо 2 пъти. Трета е Словения, където процедурите по несъстоятелност, са се увеличили с близо 40% за година.

Още новини