Начало Новини Актуално Голяма част от хотелите в България пренебрегват системите по качество и управление на безопасност на храните

Голяма част от хотелите в България пренебрегват системите по качество и управление на безопасност на храните

Актуално

В България има над 3000 обекта за подслон, занимаващи се с хотелиерство и ресторантьорство. От тях само 93 са сертифицирани по системи за качество. Сертификати за внедрена система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO:9001 имат 61 обекта; за система за управление на безопасност на храните ISO:22000 – 13 обекта и за НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) – 19 обекта. Това е около 3% от общата бройка и показва един доста малък процент на сертифицираните в бранша.

Резултатите са от проучване на СЖС България за сертифицираните хотели на територията на страната. Проучването е предизвикано от зачестилите през този сезон коментари и незадоволителни оценки на обслужването и условията от страна на туристите. Използвани са данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2009г. в България за регистрираните средства за подслон – хотели, гостоприемници, хижи и т.н. – са 3015; данните на сертифициращата компания СЖС и информация от Сдружение Клуб 9000.
Сертификацията по НАССР ("Анализ на опасностите и контрол на критичните точки") не е задължителна според българското законодателство, но е важен критерий за добри практики в хотелиерския бранш, тъй като системата се концентрира върху предотвратяване възникването на опасности, които биха застрашили здравето или дори живота на клиентите.   
Едни от най-важните фактори за удовлетвореност на клиента по време на почивка са условията на хотела, хигиената, кухнята, която предлага хотела и личната безопасност на почиващия, според експертите и дългогодишния опит на компанията. Факторите са класифицирани така от самите  потребители на хотелски услуги.
„За да отговорят на тези изисквания хотелиерите ще започнат да се обръщат към комплексни услуги за управление на качеството на предлагания продукт. Например, необясним и обезпокоителен е фактът, че почти няма комплекси за отдих, които да правят изследвания за опасни бактерии, но пък е окуражаващо, че с всяка изминала година се увеличава броят на сертифицираните компании в сектора.” – коментира Анелия Андреева,  началник на отдел Потребителски стоки в СЖС България.
На базата на химични изследвания и микробиологични анализи сертификатите, издадени от СЖС гарантират за качество, висока хигиена, безопасност на храните, посредством глобална програма за мониторинг на хигиената. Тези сертификати свидетелстват и за грижа към околната среда, която става все по-важна за почиващите и за обществеността. Посредством анализите, предоставени от СЖС България се установява наличието на опасни бактерии като легионелата във вентилационните системи или водите в басейните на хотелите, а използването на „мистериозен гост” дава ценна и важна информация, както и насоки за качеството на обслужване.

SGSЗа SGS България
SGS е основана през 1878г. в Руан, Франция, като фирма за контрол на зърно, през 1919г. в Женева е преобразувана в Société Générale de Surveillance S. A.СЖС България е филиал на групата SGS и е официално регистрирана в страната през 1991г. Компанията притежава голям опит и познания за нуждите на бизнес клиентите и условията на сертификационния пазар у нас. Към настоящия момент, на територията на страната, СЖС България разполага с офиси и лаборатории в София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Плевен, Велико Търново и Добрич. Част от дейността им включва анализи на зърнени култури, строителни материали, нефт и нефтени продукти, генномодифицирани организми, както и микробиологични изследвания. В порт-фолиото на компанията влизат и услугите аутсорсинг, управление на риска, технически консултации и обучения. С дейността и анализите си СЖС България  доказва съответствието на стоките с изискванията по договорите, подпомага бързината и ефикасността при извършването на търговските сделки, спомага за  намаляването на рисковете и улеснява кредитните процеси.

За повече информация:
Прес офис: Невена Пелева, 02/ 9878130, 0887 07 66 95, peleva@mbcomms.com

 

Още новини