Начало Новини Актуално Годишен партньорски форум на Българо-швейцарската търговска камара: Иновативни управленски практики на швейцарски фирми

Годишен партньорски форум на Българо-швейцарската търговска камара: Иновативни управленски практики на швейцарски фирми в България

Актуално

БШТКБългаро-швейцарската търговска камара (БШТК) следва вече добре установената традиция да организира Годишен партньорски форум, който насърчава изграждането и развитието на бизнес отношения между български и швейцарски компании. Форумът се превърна в традиционна годишна среща на членовете на БШТК и партньори като предоставя възможност за обмен на полезни практики и опит, съдейства за създаване на партньорства и контакти.

Основна цел на тазгодишния Форум е да представи иновативни управленски практики на швейцарски компании в България, като насърчава швейцарските ценности в бизнес отношенията. Форумът ще събере представители на фирми-членове на БШТК, фирми от Партньорската платформа на Камарата, както и компании, участващи в проект ДОМИНО.

  • Форумът Иновативни управленски практики на швейцарски фирми в България е организиран от БШТК в партньорство с АББ Севлиево, АББ Груп, Бизнес сдружение Севлиево XXI век и с подкрепата на УниКредит Булбанк.

    Четвъртък, 20 юни 2019 г., 13.00 - 20.00 часа, Севлиево, сградата на АББ Севлиево и хотел Севлиево Плаза

Домакин на Форума ще бъде АББ България (член на БШТК) – клон Севлиево. АББ е водещ технологичен лидер в продуктите за електрификация, роботика и задвижване, индустриална автоматизация и електрически мрежи, като предоставя услуиги на клиенти в обществения сектор, промишлеността, транспорта и инфраструктурата в световен мащаб. С повече от 125-годишна история на иновации, АББ работи в около 100 страни с приблизително 132 000 служители. АББ има близо 3000 служители в България и оперира със седалище в София и пет клона в цялата страна. АББ клон Севлиево е създаден през 1962 г. и става част от групата на АББ през 1996 година. Повече информация за основната дейност на компанията, можете да намерите тук.

Представители на АББ Севлиево ще споделят по време на събитието иновативните практики на управление на фирмата. Участниците ще имат възможността да се запознаят с производствените и управленски процеси на предприятието.

Този Форум е последващо събитие, което надгражда и развива проведения през 2016 г. форум Бизнес и Иновации в София Тех Парк (по време на официалното работно посещение на Държавния секретар по икономическите въпроси на Швейцария г-жа Мари-Габриел Инайхен-Флайш,съпроводена от швейцарска бизнес делегация); бизнес събитието през 2017 г., организирано в Пловдив (Изграждане на партньорства с швейцарски компании швейцарски компании); и Бизнес форума през 2018 г., организиран от БШТК в сътрудничество с Търговско-промишлена палата Стара Загора (Насърчаване на деловите партнь орства с Швейцария партнь орства с Швейцария).

Българо-швейцарска търговска камара (БШТК)

Българо-швейцарската търговка камара е основана през 2004 годиниа. Камарата предоставя информация и услуги, както за своите членове, така и на бизнеса и инвеститорите от двете страни. Членове на БШТК са водещи швейцарски компании с установени позиции на глобалния пазар, които оперират и в България; малки и средни швейцарски предприятия, български фирми, работещи с швейцарски партньори, както и търговски представителства, доставчици на услуги и др. БШТК работи за развитието на икономическите отношения между двете страни, основано на взаимна изгода. Целта е подобряване нивото на знания и умения в България на базата на швейцарски и български опит и ноу-хау и същевременно повишаване на конкурентноспособността на фирмите от двете страни на международния пазар, чрез създаване на подходящи условия за партньорства. От 2015 г. БШТК участва активно във въвеждането на дуалното образование и обучение в България, основано на швейцарски модел (проект ДОМИНО). Камарата работи, както на национално ниво с централните власти и други заинтересовани страни (МОН, МТСП, МИ, национално работодателски организации, др.), така и на местно ниво – подкрепя партньорствата между професионални гимназии и компании, които участват в дуално образование.

Партньорска платформа на БШТК:

Платформата е разработена в рамките на изпълнените от Българо-швейцарската търговска камара проекти „БШТК – Насърчаване на партньорства“ (2013-2014) и „Бизнес партньорства за по-добро общество“ B2B 4 CSR” (2016-2017), финансирани от Българо- швейцарската програма за сътрудничество. Основна цел на платформата е да съдейства при трансфера на ноу-хау в областта на иновациите и управленските практики между швейцарски и български компании. Платформата се управлява от Секретариата на БШТК, който е на разположение по всяко време за допълнителна информация и съдействие при установяване на контакти, включително посещения на фирми. Близо половината фирми от платформата са посетили Швейцария в рамките на проект B2B4CSR и участват в прилагането на дуалното образование в България, основано на швейцарската система.

Бизнес сдружение Севлиево XXI век

Бизнес сдружение Севлиево XXI век е доброволна и нестопанска организация на бизнеса в Севлиево. Основни цели на Сдружението:

  • да стимулира създаването на благоприятна бизнес среда чрез подобряване на координацията между институциите в Севлиево и региона;
  • да подкрепя обществото в Севлиевския регион чрез създаване на по-добри условия на живот и насърчаване на духовни ценности в областта на културата, образованието, спорта, здравеопазването и екологията.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини