Начало Новини Актуално Годишен доклад за спазването на правото на ЕС от държавите членки през 2018 г.

Годишен доклад за спазването на правото на ЕС от държавите членки през 2018 г.

Актуално

EKВ публикувания днес Годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС се представя информация за това как Европейската комисия е следила за прилагането правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2018 г. Например през 2018 г. Комисията действаше твърдо при контрола на спазването на правилата в редица области на политиката. Тя подкрепи националните и регионалните органи при въвеждането на ясни правила относно чистотата на въздуха и водата. Тя също така предприе действия срещу държавите членки, които не изпълняваха ангажиментите си и не прилагаха правилата на ЕС относно резервационните данни на пътниците, относно борбата с тероризма и относно борбата с изпирането на пари. Освен това Комисията използва правомощията си за контрол на спазването, когато някои държави — членки на ЕС, не действаха достатъчно бързо, за да подобрят достъпа на хората с увреждания до уебсайтовете и други мобилни приложения.

Повече информация ще откриете на следните линкове:

а) Годишен доклад за мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2018 г.:

б) Информационно табло за единния пазар (издание за 2019 г., основано на данни от 2018 г.):

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини