Начало Новини Актуално Гласувано е предложението за държавния план-прием в паралелките с професионална квалификация

Гласувано е предложението за държавния план-прием в паралелките с професионална квалификация

Актуално

прием училищаНа заседание на Областната комисия по заетостта днес беше гласувано предложението на РУО - Стара Загора за държавния план-прием в държавните и общинските профилирани гимназии, средните и обединените училища, професионалните гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация за учебната 2020/2021 г.

За следващата учебна година директорите на училищата от област Стара Загора са предложили за утвърждаване 106 паралелки държавен план-прием след завършено основно образование. От тях 35 профилирани и 71 професионални. За вечерна форма на обучение предложението е само за една паралелка след завършен седми клас в ПГ Акад. Петко Стайнов, Казанлък..

В 10 професионални паралелки в различни училища от областта ще се прилага дуалната система на обучение. За учебната 2020/2021 година са постъпили 3 предложения от директори на училища за разкриване на нови професии и специалности.

В СУ Васил Левски, Гълъбово, ще се разкрие една паралелка, която е нова за общината - Организатор интернет приложения и електронна търговия.

В старозагорското СУ Иван Вазов ще има нова паралелка със специалност Икономист-информатик с интензивно изучаване на английски език.

ПГ по селско стопанство, Чирпан, ще разкрие една паралелка със специалност Техник по транспортна техника.

Гласуваното от областната комисия предложение на РУО е съобразено с броя на завършващите седми клас ученици през учебната 2019/2020 г. и е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Броят на завършващите тази година основно образование ученици от Старозагорска област е 3043. В Стара Загора децата, които ще завършат седми клас през 2020 г., е 1385. Най-малко са седмокласниците в община Опан - 18.

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. ще се осъществи и в пети клас. Той ще е в 2 профилирани паралелки с общо 52-ма ученици в ПМГ Гео Милев в Стара Загора и в 2 с 52-ма ученици в ПМГ Никола Обрешсков в Казанлък. 

 

* * *

Във връзка с изготвяне на анализ на мрежата на професионалните гимназии в България, Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща с молба към предприемачите и управителите на предприятия в срок до 12 февруари т.г. да изпратят броя на ученици, завършващите тази година средно специално образование, които биха желали да наемете на работа и с каква специалност. С това те ще помогнат за правилното прогнозиране и управление на средното образование.

Палатата предоставя и актуална информация за мрежата на професионалните гимназии и училища в област Стара. Загора.

 

Още новини