Начало Новини Актуално Геотермалната енергия е неизползвано богатство в България

Геотермалната енергия е неизползвано богатство в България

Актуално

Търговско-промишлена палата - Стара Загора изпълнява проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет по Оперативна програма Регионално развитие на ЕС. Той цели обмен на добри практики и развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион. В рамките на проекта ще бъде направен анализ във всяка община в Старозагорска област с какъв енергиен потенциал на ВЕИ разполага.

След това ще бъде избрана общината с най-добри показатели в това отношение, където ще бъде реализиран конкретен проект. Това ще доведе до провличане на инвеститори и до намаляване на вредните емисии.
Партньори по проекта са Областна администрация - Стара Загора и администрацията на провинция Терни, Италия. В специализираната рубрика в телевизионното предаване Инициатива експерти коментираха геотермалната енергия, която се добива от земята. Стоян ГашаровАлтернативният енергиен източник се съдържа в скалите и във флуидите, които изпълват пукнатините и порите на скалите в земната кора и в горещите води.
Според доц. Стоян Гашаров, преподавател по физика и автор на монографията Геотермален каталог на България, този източник на енергия е голямо богатство, което, обаче, не се използва у нас.
За съжаление, през последните години има пълен отлив на интерес към геотермалната енергия и това е неоправдано. България е богата на неголеми топлинни източници, но те могат да се използват в различни сфери на бита - за отопление, за целите на оранжерийното производство. Капацитетът, с който разполагаме е 4-5 кубични метра в секунда, каза доц. Гашаров.
Александър ПенчевГеотермалната енергия е особено подходяща в сферата на балнеоложкия и Спа туризъм, защото водите са обогатени с много микро и макрокомпоненти, които имат полезно лечебно действие.

Причината в България да не се експлоатират геотермалните източници на енергия са свързани с първоначалните сериозни инвестиции в съоръженията, чрез които тя се преработва. Но предимствата й са безспорни и в този смисъл вложените средства са оправдани, коментира Стоян Гашаров.
Според Александър Пенчев, експерт с дългогодишен опит в областта на възобновяемата енергия, причините геотермалната енергия да не се използва у нас, са комплексни.
Първата е в закона за водите, където е отразено енергийното оползотворяване на ресурса. Този нормативен акт, обаче, е изготвен от специалисти по водите, без да се вземе мнението на хидроенергетиците, на хидрогеолозите, обясни Александър Пенчев. Много от съществуващите геотермални сондажи са в занемарено състояние и са почти неработещи.

Липсата на преференциални изкупни цени е допълнителен фактор, който също не стимулира тяхното развитие, подчерта Пенчев. Към това се прибавят и сложните разрешителни процедури, които отказват всеки потенциален инвеститор.
За разлика от България, геотермалната енергия се използва широко в редица страни за отоплението на сгради и за производството на електрическа енергия.
Според специалисти, геотермалната енергия може да осигури 5 пъти настоящите световни нужди от енергия.
В България този източник може да бъде използван само за отопление и ще се търсят локални решения в зависимост от характеристиките на съответния източник, смята евродепутатът Владарир Уручев - член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в ЕП.
Владарир УручевКато цяло законовата база в България стимулира инвестициите в областта на използването на възобновяемите източници за производство на екологично чиста енергия и българската политика съответства на европейските цели. Според Владимир Уручев, страната ни набира скорост в увеличаване на мощностите.
Има и много сериозни инвестиционни намерения от страна на големи компании, най-вече в областта на фотоволтаичната енергия, коментира той. Средства за подобни проекти има, независимо от кризата, защото има редица европейски програми. Банките също дават кредити, защото това са проекти, които са рентабилни.
България ще постигне целта -16% от консумираната енергия през 2020 г. да бъде от възобновяеми енергийни източници. Според Владимир Уручев не трябва да се има предвид само потенциала на слънцето и вятъра.

Освен водната енергия, която е подходяща за малки централи у нас, разполагаме с изключителен потенциал в областта на биомасата, но той за съжаление, до момента не е използван, категоричен е Владимир Уручев. Има много райони в България, които могат да се възползват от отпадната биомаса в горите, например. В Европа този ресурс се използва максимално и затова горите им са чисти, а отпадъците се използват за производство на екологична енергия.
Очаквам през следващите години по-сериозно развитие на възможностите за оползотворяване на този ресурс, но това трябва да бъде част от държавната политика. Вярвам, че това ще залегне в новата енергийна стратегия на България, заяви още Владимир Уручев.

Стара Загора

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

За контакти:
Христослава Георгиева
Ръководител проект
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: hgeorgieva@chambersz.com


* * *

Община Павел баня иска да изгради геотермална станция за отопление на обществените сгради

Геотермалните източници на енергия  България не само са минимално използвани, но там, където години успешно се експлоатират, с доказан балнеолечебен ефект, като е в Павел баня, например, има сериозен проблем. Термоминералните води там са 62 градуса и са превърнали населеното място в балнеоложки център с национално значение. Водите се характеризират като слабо минерализирани, хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. Курортът е профилиран за лечение на дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на гръбначния мозък и др.
В Специализираната болница за рехабилитация, до средата на тази година, според разрешението, издадено от Министерството на околната среда и водите, е ползван дебит от 4,7 литра в секунда. Заради високия градус, водата първо преминава по тръбите на радиатори, осигурява отопление на комплекса и заедно с това водата се охлажда до подходяща за лечебните процедури температура. На 24 юли, обаче, разрешителното претърпява голяма корекция - водата за болницата е ограничена до дебит от 1,9 литра в секунда. Едва наскоро той е завишен до 2,9 литра в секунда. Заради недостига на вода, парното не работи. Не работи вече и банята. Това създава сериозно неудобство на пациентите, които си плащат престоя и лечението. Причина за редуцираното количество на минералната вода, за вечно препълнената болница, е в щедро раздаваните разрешителни за ползването й от частни фирми по време на тогавашните ресорни министри Долорес Арсенова и Джевдет Чакъров.
Станимир РадевскиТова не би трябвало да става. В Павел баня идват много хора, заради водата и си плащат, а не могат да получат необходимите условия в момента. Дори не са казали от министерството каква е причината да намалят количеството вода, но като знам на какви хора се дават разрешителни за ползване…Има и такива, които имат само ливада, без там дори да е започнал строеж, каза кметът Станимир Радевски.
Репортерска проверка на Инициатива установи, че сред облагодетелстваните с разрешение за водоползване и то на празен терен, пустеещ от 2 години, е фирма Райтранс - Бесоолу, собственост на Иса Бесоолу. разрешението е издадено на 2 август 2007 г. от тогавашния екоминистър Джевдет Чакъров. Според него, Бесоолу има право на средногодишен обем от повече от 63 хил. кубични метра минерална вода. За сравнение при дебит от 1,9 литра в секунда болницата може да ползва около 59 хил. кубични метра минерална вода.
36-годишният Иса Бесоолу е общински съветник от ДПС в Павел баня. Срещу него има повдигнато обвинение за предлагане на подкуп на длъжностно лице и съучастие в длъжностно присвояване на 28 хил. лв. от касата на община Павел баня.
Кметът на Павел баня Станимир Радевски е уведомил екоминистерството за проблема с намаления дебит на минерална вода в специализираната болница и очаква експертна комисия да се запознае и да реши проблема без забавяне.
Градоначалникът има идея да направи геотермална станция за отопление на обществените сгради, която да преработва отпадните води от комплексите и ще доведе до сериозни икономии в бюджета.
В момента тези води изтичат в река Тунджа, вместо да бъдат рационално използвани, каза Станимир Радевски.
На този етап, обаче, това остава само мечта, защото водата е изключителна собственост на държавата и е невъзможно да се използва за подобни цели, независимо, че те са оправдани и аргументирани.

 

Още новини