Начало Новини Актуално Георги Йорданов, директор на Офиса на НАП - Стара Загора: Регионът е икономически стабилен, въпреки кризата

Георги Йорданов, директор на Офиса на НАП - Стара Загора: Регионът е икономически стабилен, въпреки кризата

Актуално
Георги Йорданов

Общо от данъци и осигуровки, за изминалата 2010 г. в бюджета от Офиса на НАП в Стара Загора са постъпили над 183 милиона лева. Важен показател за нас е преизпълнението на приходите от данъка върху добавената стойност – с 35%, казва Георги Йорданов, директор на Офиса на НАП в Стара Загора.

- Господин Йорданов, офисът на НАП в Стара Загора преизпълни годишния си план за данъчни приходи, постигайки 107%. Какво означават на практика тези цифри?

- Надявам се да не прозвучи прекалено смело, ако кажа, че регионът ни продължава да бъде икономически стабилен. Да, преизпълнихме заложените цифри в годишния план за данъчните приходи, като от тях в държавната хазна са влезли над 85,8 милиона лева. Общо от данъци и осигуровки, за изминалата 2010 г. в бюджета от Офиса на НАП в Стара Загора са постъпили над 183 милиона лева. Важен показател за нас е преизпълнението на приходите от данъка върху добавената стойност – с 35%. В държавната хазна от налога са влезли над 25 милиона лева. Платените корпоративни данъци са над 17 милиона лева, а от данъка върху доходите на физически лица, в бюджета са постъпили над 40 милиона лева – със 7% повече над заложените по план. Постъпленията по осигурителните фондове са в размер на над 96 милиона лева. Ще уточня, че цитираните цифри не включват платените към бюджета данъци и осигуровки от фирмите средни и големи данъкоплатци и осигурители, които през 2010 г. са общо 193 от Област Стара Загора. Очакванията на мен и екипа, с който работим са, че и през настоящата 2011 г. ще успеем да съберем заложените по план приходи.

- Предстои всички търговци да свържат фискалните си системи с Националната агенция за приходите, какви са сроковете и изискванията към тях?

- Една от най-мащабните кампании, която ни предстои през тази година, е свързването на всички касови апарати на регистрираните по ЗДДС лица с НАП. До края на септември 2011 г. над 8 170 фирми от Област Стара Загора, регистрирани по ДДС, ще трябва да изградят GPRS връзка между фискалните си устройства и сървърите на Агенцията за приходите. По предварителни данни и анализи на НАП близо 70% от всички търговци в страната укриват целия или част от оборота си. В резултат на работата на новата система, всеки работещ касов апарат в страната ще подава автоматично данни за натрупания през деня оборот към НАП. Това ще ни позволи по-стриктен контрол над рисковите браншове, като на проверки и ревизии ще бъдат подлагани само некоректните дружества.  До края на март 2012 г. същото изискване ще трябва да изпълнят и всички търговци в страната.

- Министър Дянков съобщи, че задълженията на фирми към НОИ, НАП и държавата възлизат на 1,8 млрд. лв. Налагат ли се законови промени, за да се справи държавата с използваните схеми за фиктивни фирми?

- От години НАП се бори с проблема с регистрирането на фиктивни фирми, а в последствие прехвърлянето им на слабо грамотни или бедни лица. Приетите от Народното събрание в началото на февруари промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ще ни помогнат да се справим с него. Уведомяването на НАП за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване ще се извършва преди подаването на заявлението за вписване. Служителите на НАП имат 60 дни срок за налагане на предварителни обезпечителни мерки и издаване на удостоверение преди прехвърлянето или преобразуването на предприятието в Агенцията по вписванията.
Инспекторите на НАП ще извършват т.нар. ревизии по аналог и за задължения за осигурителни вноски. Законовата промяна ще ни даде възможност за по-добър контрол върху некоректните работодатели.
Приетите мерки ще ни позволят да повишим събираемостта и да ограничим злоупотребите със социалното положение на част от българските граждани, както и да постигнем по-добра фискална дисциплина.

- Какво показват резултатите от ревизиите на инспекторите от офиса в Стара Загора през 2010 г.?

- През изминалата година инспекторите от Офиса на НАП в Стара Загора  са предотвратили данъчни измами за над 31,8 млн. лв. Приключили са 287 ревизии, като 92% от тях са завършили с разкрити опити за щети на бюджета. Най-много са ревизиите в бранш Търговия на едро – 47, с допълнително установени задължения за над 13,3 млн. лв. 9 фирми производители и търговци на зърно и зърнени култури са укрили данъци за почти 5 млн. лв. През последните месеци на 2010 г. наблюдаваме тенденция автомобилните превозвачи и извършващите транспортни услуги също да „спестяват” от данъци и осигуровки. 7 от ревизираните фирми с такъв вид дейност са укрили данъци за над 1,9 млн. лв.

- Кои ще бъдат акцентите в работата Ви като директор на офиса на НАП в Стара Загора през 2011 г.?

- Както и досега, за мен като директор на офиса в Стара Загора на първо място е подобряване на обслужването на клиентите ни и запазване на водещата ни позиция в системата на приходната администрация. Това е и важна предпоставка за евентуални бъдещи структурни промени. Елемент от доброто обслужване е предлагането на повече видове и увеличаване броя на потребителите на електронните услуги на НАП. Не трябва да забравяме и основната си задача – повишаване на събираемостта на данъчните и осигурителни задължения и насърчаване на доброволното плащане. В тази посока са насочени информационните кампании и поддържането на обратна връзка с клиентите ни. При положение, че с предоставените ми управленски лостове успея да помогна за постигане на тези цели, бих се чувствал удовлетворен от работата си през годината.

Интервюто е публикувано във вестник Пари

Още новини