Начало Новини Актуално Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаОбласт Стара Загора е разположена в центъра на България. Централното географско положение осигурява естествени конкурентни предимства за предприятията, които извършват дейност в региона. През територията на областта преминават магистрални и първокласни автомобилни пътища и железопътни линии.

Пресичат се трасетата на три европейски транспортни коридора, които са най-използваните връзки между северната граница на България при р. Дунав и южната граница на страната с Гърция и Турция. Приключването на строежа на автомагистрала „Тракия“ осигурява удобна автомобилна връзка от столицата до морето и дава допълнителен стимул за развитие на бизнеса от региона.

През 2013 година се очаква да започнат процедурите, насочени към изграждане на модерно летище за международни карго превози и на логистичен център към него. Сериозен инвестиционен интерес към реконструкцията на летището и възобновяване на дейността му е заявен през 2012 година от крупни инвеститори от Китай, Индия и Корея. Предвижда се летището да обслужва товарни полети и да се превърне във врата за стоки от цял свят за европейските пазари. Теренът е разположен в непосредствена близост до Стара Загора, южно от града.
Стара Загора има отлично изградени комуникации и инфраструктура, позволяваща използването на природен газ като енергиен източник от основните производствени предприятия и това им дава още едно предимство пред конкуренти от други региони.  

Административна област Стара Загора е разположена на площ от 5151,1 кв. км. На територията ѝ се намират най-големите находища на Балканския полуостров на лигнитни въглища, които се използват като суровина за добив на електрическа енергия от 4 топлоелектрически централи. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича сериозни чуждестранни и вътрешни инвестиции. През последните години те са насочени към изграждането на нови мощности на централите и към модернизация на съществуващи мощности и на техниката. Сред другите важни природни ресурси на региона са плодородните земеделски земи, горите и десетките минерални извори.

Областният град Стара Загора е на 6-о място по население в България – след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора и е с географски координати 42o25‘ северна ширина и 25o37‘ източна дължина. Средната надморска височина на града е 197 м.

Област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в областта са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските центрове – Опан и Братя Даскалови са със статут на села.

Средната продължителност на живота в България е 76,4 години при жените и 69,2 години при мъжете и стойностите са относими и към населението на региона. Средните стойности за държавите от Европейския съюз са съответно 80,8 години за жените и 74,3 години за мъжете.
Гъстотата на населението в област Стара Загора е 67 души на 1 квадратен километър, като най-високата стойност е в областния град, където на 1 квадратен километър живеят средно по 160 души.

Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души. В периода между двете официални преброявания 2001 – 2011 година населението на страната намалява с 564 331 души, при средногодишен темп на намаление 0,7%.

По данни на държавната администрация населението на област Стара Загора е 357 944.

В община Стара Загора живеят 172 278 души. По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място в страната.

 

илко груев

Още новини