Начало Галерия / Видео Създаден е Технологичен парк към Технически университет - Габрово

Създаден е Технологичен парк към Технически университет - Габрово

Първият извънстоличен Технологичен парк е открит в Габрово, като част от структерата на Технически университет - Габрово. На церемонията в кампуса на Техническия университет присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж Кирил Гератлиев, бивши ректори на академичното заведение, ръководители на лаборатории, представители на бизнеса, гости от други университети в страната.

Гост на церемонията беше и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. Палатата в Стара Загора е асоцииран партньор на проекта за създаването на Технологичния парк и лабораториите към него. През 2020 г. Палатата работи в тясно сътрудничество с Университета, като двете организации са сред учредителите на създадения през това лято Клъстер Технологии за чиста околна среда.

Технологичният парк на Технически университет - Габрово включва в себе си общо 18 лаборатории от Център за компетентност Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии, Център за върхови постижения Национален център по мехатроника и чисти технологии, Център за компетентност Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR) и Център за компетентност Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, финансирани от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.