Начало Новини Актуално Футболната къща на Берое се стопанисвала без правно основание

Футболната къща на Берое се стопанисвала без правно основание

Актуално

Най-сетне апетитната за редица беройски президенти след 10 ноември насам футболна къща на ПФК "Берое" ще се върне при истинския си собственик - държавата. Областният управител Йордан Николов е издал заповед за изземване по административен ред на застроен поземлен имот от 339 кв.м, заедно с построената в него жилищна сграда на площ от 76 кв.м, от досегашния държател "Професионален футболен клуб Берое - Стара Загора" АД, представлявано от управителя Геньо Петров Динев.

Имотът се намира в суперцентъра на Стара Загора, на тихата уличка "Георги Кюмюрев" No 10. Актуван е с Акт за държавна собственост No 5959/09.10.2008 г. и е в управление от губернатора на област Стара Загора.
Според заповедта "Недвижимият имот се държи от "ПФК Берое - Стара Загора" АД без правно основание". Посочените в нея мотиви са въз основа на направен оглед и констатирани факти от комисия, назначена от областния управител.
Геньо Динев е уведомен с писмо за образуваната в Областна администрация преписка за административно изземване на имота, като му е предоставена възможност да изрази становище по казуса. Динев не е намерен на посочения адрес за управление на дружеството, поради което писмото е връчено на Деница Ганчева Манолова, от адвокатската кантора на Дамян Георгиев, със задължение да го уведоми. В посочения срок Динев не е депозирал становище.
След извършена преценка на приложените към преписката доказателства, юристите на Oбластната администрация приемат, че са налице предпоставките по Закона за държавна собственост, за постановяване на заповед за изземване на държавен имот по административен ред.
На основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс областният управител определя срок за доброволно предаване на имота от 14 дни от датата на получаване на заповедта. Ако имотът не бъде доброволно предаден, Николов ще насрочи принудително изпълнение на заповедта по административен ред със съдействието на органите на МВР - Стара Загора, на 20.07.2010 г. в 10.00 часа.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Стара Загора, информират от пресцентъра на Oбластната администрация.
Историята на имота показва, че в далечната 1980 година с Акт за държавна собственост той е бил предоставен за ползване на ДФС "Берое". Подписа си слага председателят на тогавашния Окръжен народен съвет Минчо Табаков. Дружеството за физкултура и спорт "Берое" е било в структурите на БСФС (Български съюз за физическа култура и спорт), припомнят спортни ветерани. По това време и футболният клуб е бил в тази структура. Едва през 1985 година, когато се създава Българският футболен съюз, футболът се отделя от шапката на БСФС, ръководен от Трендафил Мартински.
Паметливи фенове си спомнят, че атрактивният имот на "пъпа" на Стара Загора е приютявал различните клубни ръководства на "Берое". В приземния етаж някога е имало и заведение за обществено хранене - т.нар. Клуб на футболиста. Когато "Берое" бе в трета дивизия при аматьорите, клубчето бе превърнато в ресторант, стопанисван от бизнесмена Боян Станков. Той пък за своя сметка изхранвал отбора, като ползвал безвъзмездно първия етаж на къщата за офис на фирмата си. Към имота всички клубни президенти са имали апетит. Като се почне от Кеби и се стигне до Банев. Никой обаче не успя да го приватизира и може би е за добро, разсъждават заралии.
Според юристите на Областната администрация, формата на сдружаване на "ПФК Берое - Стара Загора" АД, което е частно акционерно дружество, не позволява то да продължи да пребивава в имот, който е държавна собственост.

Още новини