Начало Новини Актуално Форумът BalREc насърчава устойчивото развитие на градовете

Форумът BalREc насърчава устойчивото развитие на градовете

Актуално

Градът медиа груп организира първите регионални конференции BalREc в Бургас и Стара Загора, в които местната власт и бизнесът ще дискутират възможностите за насърчаване на икономическото развитие и повишаване на качеството на живот в регионите чрез инвестиции в инфраструктура, градска среда и енергийна ефективност.

Двете събития ще се състоят в Бургас и Стара Загора на 9 и на 23 юни. Регионалните конференции се организират със съдействието на Община Бургас, Община Стара Загора и Оперативна програма „Регионално развитие” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Конференциите трябва да повишат информираността и да насърчат взаимодействието между местната власт, частните инвеститори и разнообразни източници на финансиране в области като градоустройствено планиране, градско обновяване и развитие, икономически и социални политики на регионите и ключови инвестиционни проекти за градовете. Целта е да се създаде благоприятна среда за интегрирано и устойчиво градско развитие чрез синхронизиране на публичните и частните инициативи, привличане на нови инвеститори и реализирането на проекти, които създават качествени обществени пространства и инфраструктура и предпоставки за траен и балансиран икономически растеж при намаляване на негативните въздействия върху околната среда.
Посетителите на BalREc Бургас, която се провежда на 9 юни в хотел „Бълария”, ще могат да се информират за политиките за насърчаване на икономическото развитие и възможностите за финансиране на проекти за градско развитие в общината. Сред стратегическите й инициативи с възможности за бърза реализация са Северната индустриална зона, Технологичен парк  в град Българово и много дискутираният проект "Супер Бургас". Дискусиите ще дадат оценка за състоянието на инфраструктурата и възможностите за реализиране на публично частни партньорства за подобряването й. Конференцията ще направи преглед на общинските политики и практики в областта на енергийната ефективност в сградния фонд. Ще бъдат представени и възможностите за привличане на безвъздмездно финансиране за проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”.
BalREc Бургас се организира с подкрепата на „Веолиа вода”, „Девня цимент”, Българо-американската кредитна банка и „MASTERHAUS”.
Организаторите са водени от разбирането, че след като рецесията стесни възможностите за растеж в частния сектор, публичните инвестиции, инициативи и политики ще бъдат най-значителния фактор за развитието на икономиката и бизнес средата.
От 2007 до 2014 г. България има на разположение 840 милиона евро по Приоритетна ос 1 – "Устойчиво и интегрирано градско развитие", от Оперативна програма "Регионално развитие", 85% от които - безвъзмездна помощ от Европейския съюз.
Ако бъдат комбинирани с частния капитал, вече инвестиран във физически активи, и с опита на бизнеса, тези средства могат да се окажат силен лост за форсиране на процесите на градско обновяване и развитие и за осигуряване на инфраструктура в подкрепа на икономическия растеж.
Програмата BalREc Региони продължава на 23 юни с конференция в Стара Загора. BalREc Стара Загора се организира с подкрепата на ТЕЦ „Марица изток 2”, „Веолиа вода”, „Кнауф” и „Девня цимент”.
Стратегически партньор на BalRec е Българският съвет за устойчиво развитие.
Партньори на конференциите BalRec са Конфедерацията на Работодателите и индустриалците в България, Американска търговска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, както и техните областни представителства.

Повече за конференцията BalREc – Бургас можете да видите на www.balrec.eu/burgas

За BalREc
BalREc (
www.balrec.eu) е събитие, организирано от „Градът медиа груп”. От 2007 г. насам конференциите BalREc събират общността от инвеститори, предприемачи, бизнес консултанти, консултанти по недвижими имоти, специалисти по  градоустройство, архитекти, банкери с представители на местната и държавната власт в дискусии за икономическото развитие и инвестиционните проекти, които предопределят развитието на градовете. BalREc подпомага властите и бизнеса във формулирането и провеждането на политики, които да насърчат интегрираното и устойчиво градско развитие.

Още новини