Начало Новини Актуално Форум за бизнеса в Стара Загора даде насоки за по-ефективното използване на европейсите програми

Форум за бизнеса в Стара Загора даде насоки за по-ефективното използване на европейсите програми

Актуално

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема Проблемите и възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г. в зала П.Р.Славейков на Общинска администрация Стара Загора. Във форума участваха Мария Динева, председател на Общинския съвет, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция Програма за образование, Регионална служба по заетостта - Стара Загора, Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.

За мен е удоволствие да ви приветствам в залата на Общинския съвет на Стара Загора. Поздравявам организаторите за фокуса на събитието, а именно малкия и среден бизнес. Те изграждат местната икономика и точно те имат най-голяма нужда от подкрепа. Един от основните проблеми на местния бизнес са не толкова ефективните административни услуги. С радост споделям, че първите крачки за решаване на този проблем са вече предприети. Работим съвместно с кмета Живко Тодоров и администрацията в тази посока и предстои следващата седмица да обявим промените, които ще подкрепят фирмите, даде началото на форума Мария Динева.

По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027. Представени бяха и първите процедури по Програмата Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал, активни политики на пазара на труда.

Във форума се включиха и Ташка Габровска, държавен експерт в отдел Програмиране и договаряне, ГД Европейски фондове, международни програми и проекти, Министерство на труда и социалната политика, Калин Маринов, заместник главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, Министерство на иновациите и растежа, Анна Петрова, главен експерт в дирекция Развитие на селските райони, Министерство на земеделието, Петър Михайлов, главен експерт в дирекция Развитие на селските райони, Министерство на земеделието, Иван Попов, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Програма за образование, Милена Йолдова-Стоянова, началник на РУО - Стара Загора, Иванка Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО - Стара Загора, Любен Георгиев, директор на ДБТ - Стара Загора, както и Даниела Василева, началник-отдел Активни политики на пазара на труда, ДБТ - Стара Загора.

Росица Райкова, началник на отдел Инвестиции на Община Стара Загора, даде актуална информация по отношение на предимствата и икономическото развитие в областта. Основните фактори, с които Стара Загора се отличава са качеството на живот, достъпност, здравна система, инфраструктура, спортни и развлекателни съоръжения, паркове и градини, както и модерен и екосъобразен транспорт. Не по-малко важна е квалифицираната работна ръка, с която се гордеем, както и образователната ни система, която е на високо ниво. От 12 години данъците и таксите в града не са променяни, което прави града един от най-ефективните по отношение на разходи, обясни Райкова. Тя представи и данни от Националния статистически институт, които показват, че икономическият растеж в Стара Загора за 2021г. се е повишил значително.

В пресконференция за медиите, председателят на УС на АИКБ Васил Велев даде подробности за работата и приоритетите на Асоциацията през 2023г. и подчерта, че в Стара Загора регионалната структура е една от най-добрите, а проектите и предложенията се реализират в национален план.

Форумът на АИКБ, проведен в Стара Загора, е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията, членовете си и браншовите организации в страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните предприятия.

Още новини