Начало Новини Актуално Фондът за стартиращи малки компании по JEREMIE започва работа през август

Фондът за стартиращи малки компании по JEREMIE започва работа през август

Актуално

Конкурсът за мениджър по фонда за стартиращи малки компании venture capital по инициативата JEREMIE ще бъде обявен до средата на август тази година, реши инвестиционният борд на JEREMIE. Той вече проведе първото си заседание. Това е първият от трите фонда за рисково финансиране, който ще бъде учреден по инициативата JEREMIE.

Процедурите за останалите два – growth equity  (фондът за малки компании в процес на развитие) и mezzanine (смесен инструмент между дялови инвестиции и заеми), ще бъдат обявени през септември.
Вече е регистриран холдинговият фонд, който ще управлява средствата по JEREMIE от името и за сметка на българското правителство, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство. По набирателната сметка на фонда са преведени 199 млн. евро, които вече са сертифицирани от сертифициращия орган на България. Очаква се това да направи скоро и Европейската комисия.
Предвидено е venture capital фондът да стартира с капитал от 30 млн. евро, от които 21 млн. евро са по линия на JEREMIE. Growth equity  и mezzanine фондовете ще бъдат с капитал от по 60 млн. евро. Половината от тази сума е осигурена за сметка на JEREMIE.mИнвестиционният борд на JEREMIE обсъди и заемните инструменти по инициативата и одобри стратегия за гаранционния фонд.
„Решихме за гаранционния фонд по JEREMIE да бъдат осигурени 74 млн. евро, с които ще бъдат гарантирани около 360 млн. евро заеми за малки и средни предприятия при по-добри условия в сравнение със стандартните банкови продукти”, съобщи зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов. „Идеята е заемите за бизнеса, гарантирани от този фонд, да бъдат или с по-ниски лихви, или по тях да се изисква по-малко обезпечение заради гаранцията, която дава JEREMIE, а може и комбинация от двете. Основна цел на фонда е да намали трудностите при финансиране на малки и средни предприятия. Заемите, гарантирани с тези пари, ще са със срок между 1 и 6 години. През септември се очаква да започне изборът на банки, чрез които ще бъдат осигурени тези средства”, допълни зам.-министър Ангелов.   
Инвестиционният борд на JEREMIE се състои от трима представители на МИЕТ и двама – на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Председател е заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов, а зам.-председател – Жулиета Хубенова, съветник по европейски програми в МИЕТ. Членове са Грета Добрева – директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ, Хюбърт Котани и Пьотр Столовски от ЕИФ. Основната дейност на борда е свързана с определяне на насоките за развитие на JEREMIE в България.
Инициативата JEREMIE се осъществява по линия на приоритетна ос 3 от ОП „Конкурентоспособност" – „Финансови ресурси за развитие на предприятията".

Още новини