Начало Новини Актуално Фондът за жилищно обновяване беше представен в МРРБ

Фондът за жилищно обновяване беше представен в МРРБ

Актуално
Представяне на Фонда за жилищно обновяване

Ние сме на финалната права в цялостната подготовка на реалното стартиране на процеса по обновяване на българските домове. Това заяви днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на пресконференция по представяне на Фонда за жилищно обновяване (ФЖО).

Неговата цел е да служи като инструмент за финансов инженеринг, който да предоставя нисколихвени заеми и банкови гаранции по заеми на сдружения на собственици и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради за внедряване на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Той предоставя най-преференциалните условия, които съществуват на свободния пазар, допълни заместник-министърът, съобщиха от пресцентъра. 

ФЖО е създаден в рамките на Корпоративна търговска банка АД по договор за обществена поръчка с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в изпълнение на проект Енергийно обновяване на българските домове. Финансира се от ОП Регионално развитие. Общият ресурс по проекта е в размер на 63 млн. лева, каза Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОПРР. 50 млн. лева от тази сума е предоставена на дирекция Жилищна политика за разпределение към собствениците. Останалите 13 млн. лв. са прехвърлени за управление на Корпоративна търговска банка за отпускане на нисколихвени заеми и предоставяне на банкови гаранции, допълни ръководителят на Управляващия орган. Тя заяви още, че съфинансиращата част е най-високата като размер спрямо това, което до момента е прилагано във всяка една от държавите членки на Европейския съюз.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получават безвъзмездно до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответния блок или блоксекция. За оставащите до 50% сдруженията и техните членове могат да кандидатстват за нисколихвен кредит от създадения фонд, който се управлява от Корпоративна търговска банка АД. Документите на кандидатите за кредити по проект Енергийно обновяване на българските домове ще бъдат разглеждани без такса, а при одобрение и подписване на договор, няма да се удържат комисионни за управление на кредита. В случай на предсрочно частично или пълно погасяване, няма да бъдат начислявани неустойки. В договора си с МРРБ банката се ангажира лихвата по целевите кредити да не надвишава размера на основния лихвен процент (ОЛП), увеличен с надбавка от 6,5%. Към момента ОЛП, определен от БНБ, е 0,14%. Срокът на кредитите ще е до 10 години с шест месеца гратисен период както за лихвата, така и за главницата.

От 1 юли 2012 г. в 36 градски центрове стартира реалното изпълнение на проект Енергийно обновяване на българските домове. От тази дата започва да тече и срокът за подаването на заявленията за интерес от сдруженията на собственици, които искат да обновят жилищата си. На сайта на министерството както и на сайтовете на общинските администрации и на областните информационни центрове ще бъдат публикувани всички документи, необходими за кандидатстване, както и адресите на проектните мениджъри по области. Вече имаме заявено желание от немалък брой сгради за кандидатстване, допълни заместник-министър Нанков.

Създаването на Фонда за жилищно обновяване е пряко свързано с изпълнението на проект Енергийно обновяване на българските домове по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма Регионално развитие. 

Още новини