Начало Новини Актуално Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки, общ. Стара Загора публикува годишен финансов отчет за 2018 г.

Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки, общ. Стара Загора публикува годишен финансов отчет за 2018 г.

Актуално

Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки, община Стара Загора публикува годишен финансов отчет за 2018 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки
  • Счетоводен баланс на Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки към 31.12.2018
  • Отчет за приходите и разходите на Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки към 31.12.2018
  • Отчет за собствения капитал на Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки към 31.12.2018
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки към 31.12.2018

Годишен финансов отчет на Фондация "Вадимелис" - с.Дълбоки - общ. Стара Загора за 2018 г

Още новини