Начало Новини Актуално Фонд Условия на труд към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Фонд Условия на труд към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Актуално

Започва набирането на проекти на работодатели за съфинансиране по Фонд Условия на труд (ФУТ) на Министерството на труда и социалната политика през 2023 г. Ще се отпускат средства за подобряването на условията на труд в предприятията и за развиването на дейности по диагностика на професионалните болести. Това стана ясно след днешното заседание на Националния съвет по условия на труд и Управителния съвет на фонда.

Максималният размер на средствата, които се осигуряват от Фонд Условия на труд, е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лева. Целта е чрез тяхното изпълнение да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната безопасност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията, както и да се понижат нивата на прах, шум, вибрации, вредни лъчения и опасни химични вещества.

Проекти се приемат всеки работен ден в деловодството на ФУТ. Всички подробности и условия за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на фонда: https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane.

През 2022 г. ФУТ е съфинансирал изпълнението на проектите в 53 предприятия, с които са подобрени условията на труд на 4260 работещи и е увеличена мотивацията им. В част от предприятията са обхванати между 80% и 100% от персонала. Сред добрите практики по проектите са внедряване на климатични и вентилационни системи, изграждане на преградни стени, реконструкция и изграждане на локални аспирационни уредби над източника на отделяне на прах или опасни химични вещества. С изпълнението на проектите е подобрено осветлението на работните места и е намалена опасността от трудови злополуки.

Чрез дейностите по диагностика на професионалните болести е засилена превенцията и е подобрена културата на здравето и безопасността в предприятията, намалени са професионалните и здравните рискове на работното място.

Още новини