Начало Новини Актуално Фонд Енергийна ефективност финансира 98 проекта на обща стойност над 43 млн. лв.

Фонд Енергийна ефективност финансира 98 проекта на обща стойност над 43 млн. лв.

Актуално
Бояна Паскалева

Фонд Енергийна ефективност (ФЕЕ) е успешен инструмент за реализиране на проекти, свързани с въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Към януари 2011 г. фондът е финансирал 98 проекта на обща стойност 43,6 млн. лв. Осигурени са 31 кредитни гаранции, съобщи Бояна Паскалева, експерт по маркетинг във Фонд Енергийна ефективност.

Тя участва във форум в Стара Загора, посветен на възможностите за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Половината от проектите са осъществени от различни общини в България. Те са свързани предимно със саниране на детски градини и училища.

Освен общини, за финансиране могат да кандидатстват фирми и физически лица. Проектите трябва да бъдат на стойност между 30 000 и 3 млн. лв. и технологията, която ще бъде внедрена за подобряване на енергийната ефективност, трябва да е позната.

Бенефициентът осигурява 10% собствен финансов принос, ако проектът се финансира с кредит от търговска банка. Ако финансирането става чрез ФЕЕ - собственото участие е 25%.

Годишните лихви за корпоративни и физически лица са между 6 и 10% върху кредита, а за общините - между 5 и 9%. Срокът на възвръщаемост е максимум 5 години.

Фондът стриктно проверява тръжните процедури и договорите с изпълнителя. Парите се отпускат на траншове със или без аванс на база представени фактури и протоколи за извършената работа и доклад от извършен мониторинг на място на обекта от служител от ФЕЕ, каза Бояна Паскалева.

Примерни проекти са: Саниране на сгради; Инвестиции в индустриални процеси, в т.ч. покупка на оборудване, инсталиране и др.; Модернизация на системи за улично осветление; Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (ко-генерации) и др.

Още новини