Начало Новини Актуално Физически лица в Стара Загора са укрили данъци за 2 млн. лева

Физически лица в Стара Загора са укрили данъци за 2 млн. лева

Актуално

физически лица укрити данъци156 физически лица са пропуснали да внесат в бюджета над 2 милиона лева. Сумите са от недеклариран и невнесен данък общ доход и са устновени след приключили ревизии. В хода на производството инспекторите по приходите от Офиса на НАП в Стара Загора са запорирали активи, банкови сметки движимо или недвижимо имущество на нарушителите.

В масовия случай при ревизираните лица има несъответствие между притежавано имущество и декларирани доходи. В други, лицата отпуснали заеми на проверяваните, не могат да докажат произхода на средствата си, нямат договорена лихва за размера на заема, или ако имат такава, то не я изплащат реално.
През 2012 г. са приключени 511 ревизии в резултат, на които са предотвратени данъчни и осигурителни измами за 91 милиона лева. При 92% от ревизираните фирми са установени укрити данъци и осигуровки, съобщиха от пресцентъра на агенцията в Стара Загора.

87,2 милиона лева е недекларираният и неначислен данък добавена стойност (ДДС), установен от инспекторите по приходите от Офиса на НАП в Стара Загора през 2012г. Спестеният корпоративен данък е в размер на 5,4 милиона лева.

Най-сериозни са нарушенията от търговците на едро. Приключилите 104 ревизии са с допълнително установени задължения в размер над 59 милиона лева. 18 земеделски производителя и търговци на зърнени култури са се опитали да укрият данък печалба, ДДС и осигуровки в размер на над 4,3 милиона лева. Предотвратени са опити за измама на фиска и в рискови браншове производство и търговия с горива, автомобилни превозвачи и транспортни услуги за над 5,2 милиона лева.

Към момента продължава активната селекция и наблюдения над фирми от рисковите браншове и съпоставката с данните от дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП. С действията си и предприеманите мерки, органите по приходите ще бъдат безкомпромисни към всеки опит за данъчни измами.

Още новини