Начало Новини Актуално Фирмите ще подават финансови отчети само на едно място

Фирмите ще подават финансови отчети само на едно място

Актуално

От догодина фирмите няма да подават годишен финансов отчет, а годишен отчет за дейността (ГОД), съобщиха от пресцентъра на НАП. Това означава, че с годишните декларации за облагане с подоходен данък за 2009 г. (които се подават през 2010 г.) дружествата ще представят една и съща информация пред НАП и Националния статистически институт (НСИ). Промяната е предвидена в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.


Измененията са направени, за да се преустанови практиката дружествата да предоставят една и съща финансова информация и пред НАП, и пред НСИ. Вместо това, фирмите ще могат да избират на кое от двете места да подадат годишните отчети за дейността си, предаде Агенция Фокус. Възможностите са 2 – по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация ще става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите ще могат да го направят или в НАП или в НСИ. Това ще спести време и средства на дружествата.
В резултат на направената промяна НАП ще използва електронната система и създадената организация в НСИ за събиране и въвеждане на данните от годишния финансов отчет в електронен вид.
Годишните отчети за дейността ще са в различна форма за различните видове дружества. Например един е образецът за едноличните търговци, друг за финансовите предприятия, трети за политическите партии и лицата с нестопанска цел. Образците на годишните отчети за дейността ще бъдат публикуван в сайтовете на НАП www.nap.bg и на Националния статистически институт www.nsi.bg до края на годината. Повече информация може да се получи от кол центъра на НАП – 0700 18 700, на цената на един разговор и в Националния статистически институт на телефон 02/9857 160.

 

Още новини