Начало Новини Актуално Фирмите могат да кандидатстват за еврофинансиране на проекти за производство на енергия от биомаса

Фирмите могат да кандидатстват за еврофинансиране на проекти за производство на енергия от биомаса

Актуално
Биомаса

До 16 септември предприемачи могат да кандидатстват с проектни предложения за инвестиции в производството на енергия от биомаса по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Това съобщи Диана Трифонова, експерт от Дирекция Развитие на селските райони в Министерство на земеделието и храните на дискусия със земеделски производители и преработватели в Шумен.

Този тип инвестиционни предложения се финансират по мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от ПРСР, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Кандидатите по тази мярка могат да получат европейски субсидии и за дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на земеделски продукти, включително, млечни, месни и пчелни продукти, зърнени, технически и медицински култури, расителни и животински масла и мазнини, плодове и зеленчуци, фуражи, гроздова мъст, вино и оцет.

В рамките на дискусията за Програмата за развитие на селските райони в Шумен бяха представени различни възможности за финансиране на млекопреработвателни предприятия, мелници, фуражни предприятия и предприятия за производство на слънчогледово олио със средства от европейския бюджет. Проведената среща с предприемачи от Област Шумен бе част от Кампанията Дни на отворените врати по ПРСР 2007-2013 г. на МЗХ, в която участват експерти и от Националната служба за съвети в земеделието. 

Още новини