Начало Новини Актуално Фирмите, които не са извършвали дейност през 2010 г., също подават декларации

Фирмите, които не са извършвали дейност през 2010 г., също подават декларации

Актуално
Подаване на декларации

Изтича срокът за подаване на годишните декларации за всички юридически лица и деклариране на данък печалба за 2010г. До 31 март фирмите, които не са упражнявали дейност през годината също трябва да подадат декларация образец 1010а. Задължени по закон са всички юридически лица с изключение на едноличните търговци.

Напомняме че глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв., съобщиха от пресцентъра на НАП.

5922 са подадените декларации за облагане с корпоративен данък в Офиса на НАП в Стара Загора към 23 март.  Над 75 % от фирмите са предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет и са се възползвали от процента отстъпка. 3328 са приетите декларации на място в офисите в Стара Загора и Казанлък, а 284 са изпратени по пощата с обратна разписка или куриер.

Припомняме, че декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2010 г. се подава заедно с годишния отчет за дейността до 31 март 2011 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които изпратят своите документи по интернет, подписани с електронен подпис е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

Декларациите се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет. Списъкът на кодовете за видове плащане, номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по Интернет може да бъде получена от рубриката "Плащане" на сайта на НАП - www.nap.bg или на телефона на информационния център: 0 700 18 700.

Още новини