Начало Новини Актуално Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Актуално

АВТОХИТ 2000 ООД
AUTOHIT 2000
Представлявано от ГЕОРГИ АТАНАСОВ
Стара Загора, бул. Никола Петков 55
tel. +359 42 616040, +359 42 616041
fax +359 42 616050
office@autohitbg.com
www.autohitbg.com
Продажба на нови автомобили Фолксваген и Ауди. Оторизиран дилър на Фолксваген и Ауди за региона, сервизиране на автомобили, гаранционно и извънгаранционно обслужване на автомобили с марката Фолксваген и Ауди
Authorized dealer of Volkswagen and Audi for the region; Repairs, services, guarantee and after guarantee maintenance of motor vehicles Volkswagen and Audi

АГРОБУЛТЕХ ООД
AGROBULTECH
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel. +359 42 639905
fax +359 42 630024
abtoffice@agrobultech.com
www.agrobultech.com
Производство и продажба на селскостопански машини, съоръжения и сервиз за тях.
Извършване на селскостопанска дейност с тях, обработка на земя
Manufacture, trade and repairs of agricultural machinery and equipment. Agricultural activities

АГРОКОНСУЛТ ЕООД
AGROCONSULT
Представлявано от КРАСИМИР СТАНЕВ
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 85 Б, ет. 2 , офис 1
tel. +359 42 604026, +359 42 604027
fax +359 42 604027
agroconsultsz@mbox.contact.bg
Доставка и монтаж на оборудване за зърносъхранение, птицевъдство и дезинфекция. Търговия със селскостопанска техника
Supply and installation of grain-store equipment; poultry, wholesale of agricultural machinery

АЛФА МЕТАЛС ООД
ALFA METALS
Представлявано от ИЛИАНА СТОЯНОВА
Казанлък, ж.к. Изток, бл. 30, ап. 86
tel. +359 887 661571
iliana_s_stoyanova@abv.bg
Търговия с черни и цветни метали
Trade in ferrous and non-ferrous metals

АРСТ ООД
ARST
Представлявано от ДОНКА КОЛЕВА
Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена
tel. +359 42 601477, +359 878 946088
fax +359 42 601471
donka.koleva@italinox-bg.com
www.italinox-bg.com
Търговия с метали, продукти от неръждаема стомана
Sale of metal and products of stainless steel

ГЛЕНКОМ ЕООД
GLENKOM
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Нова Загора, кв. Индустриален, П. К. 76
tel. +359 457 62301, +359 889 777010    
office@glencom.bg     
Внос и търговия със селскостопанска техника, комбайни, верижни машини, прикачен инвентар и резервни части
Import and trade in agricultural equipment and spare parts

ДАРЕВ ООД
DAREV
Представлявано от ГЕОРГИ ДАРЕВ
Гоце Делчев, ул. Драгоман 11
tel. +359 888 449777
darev@abv.bg
Рециклиране на отпадъци от ИУМПС, търговия с ОЧЦМ
Recycling of Out of service motor vehicles scraps; trade in ferrous and non-ferrous metal scraps

ДЖИ ЕЛ БИ - БЪЛГАРИЯ ООД
DZHI EL BI – BALGARIA
Представлявано от НАТАЛИЯ ШАЛЛИЕВА и РОСЕН ШАЛЛИЕВ
София, ул. Акад. Иван Гешов 2 Е, Бизнес център Сердика, офис 314
tel. +359 2 9549487
glbbg@glbbg.com
www.glbbg.com
Производство на фотоволтаични модули и маломерни фотоволтаични инсталации, търговия с оръжия
Production of photovoltaic modules and undersized photovoltaic systems, arms trade

ЕМ ПИ ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EM PI EM ENGINEERING
Представлявано от ЗАПРЯН ЗАПРЯНОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 27
tel. +359 42 600689
fax +359 42 600089
office@mpm.bg
www.mpm.bg
Внос и дистрибуция на неръждаеми метали и производство на разнообразни изделия и модули от тях
Import and distribution of stainless metals and manufacturing of various products and components from them

ЖЕЛЕЗНИК – М ООД
JELEZNIK – M
Представлявано от КИРИЛ МИХАЙЛОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 112, ет. 4, офис 3
Склад: кв. Кольо Ганчев, ул. Железарска 3
tel. +359 42 640606
fax +359 42 255133
jeleznik@jeleznik-m.com
www.jeleznik-m.com
Търговия с метали (черни и цветни) и метални изделия
Trade in metals (black and coloured) and metal products  

КОМПАКТ ХОЛДИНГ ООД
COMPACT HOLDING
Представлявано от ЛИЛИЯ ГРЪНЧАРОВА
София, ул. Александър Жендов 1, ет. 12, ап. 24
tel. +359 2 9800449
fax +359 2 9831902
office@compact-bg.com
www.compact-bg.com
Търговска и промишлена дейност. Производство на хладилни камери и панели. Производство на трактори
Commercial and industrial activities. Production of refrigerator cameras and panels. Manufacture of tractors

ЛАВЕНДЕР ООД
LAVENDER
Представлявано от ИВАН МИЛЧЕВ
Стара Загора, ул. Боруйград 60, вх. 6
tel. +359 42 639990
Производство и търговия на етерични масла
Production and trade in essential oils

МЕТАЛКОМ – МИТЬО ГОРЧЕВ ЕТ
METALKOM – MITYO GORCHEV
Представлявано от МИТЬО ГОРЧЕВ
Стара Загора, ул. Веселин Ханчев 2, вх. В
tel. +359 42 602006, +359 42 939111
fax +359 42 939110
metalkom@metalkom-m.com
www.metalkom-m.com
Търговия с метали (черни и цветни) и метални изделия
Trade in metals (black and coloured) and metal products

ПЕРФЕКС ЕООД
PERFEX
Представлявано от д-р инж. ДИНЬО КОЛАРОВ    
Стара Загора, П.К. 305
tel. +359 888 202627
perfex@abv.bg
www.perfex-bg.com
Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични електроцентрали и производство на оборудване за етерични масла
Design, supply and installation of photovoltaic power plants; production of equipment for essential oils

ПЕРФЕКТ ОЙЛС ЕООД
PERFECT OILS
Представлявано от СТАНИМИР СВАТОВСКИ
Стара Загора, П.К. 305
tel. +359 888 202627
perfect@orbinet.bg
Производство и търговия с етерични масла
Production and trade in essential oils

ПОЛИМЕТА ООД
POLYMETA
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel. +359 42 639905, +359 42 600559
fax +359 42 630024
sales@polymetabg.com  
www.polymetabg.com
Търговия с металообработващи машини
Dealer of used machine tools and equipment

ПРИМОТЕК ООД
PRIMOTEK
Представлявано от ПЕТЪР БОЖИЛОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 42
tel. +359 42 643564, +359 42 607017
fax +359 42 639815
p.bojilov@autobox.bg
Търговия с автомобилни масла, антифриз и акумулатори
Trade in automotive fuels, accumulators

СВЕ – ФЛЕКС ЕООД
SVE – FLEX
Представлявано от СПИРИДОН СПИРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Тракийски памук 10
tel. +359 42 601484, +359 42 621445
fax +359 42 602462
office@swe-flex.com
www.swe-flex.com
Търговска дейност и сервиз. Машини, адитиви и консумативи за хранително-вкусовата промишленост
Trade activities and service. Machines, additives and consumables for the food industry

СПЛАВКОМЕРС АД
SPLAVKOMERS
Представлявано от ИЛИЯ МАРЧЕВ
София, кв. Кремиковци
tel. +359 2 259042
Рециклиране, търговия с отпадъци от черни и цветни метали
Рecycling and trade in ferrous and non-ferrous metal scraps

 

 

Още новини