Начало Новини Актуално Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - ТЪРГОВИЯ С ДРУГИ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - ТЪРГОВИЯ С ДРУГИ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

Актуално

АСМ ООД      
АСМ
Представлявано от АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Стара Загора, Бизнес център Загора, ет. 4, офис 42
tel. +359 42 601555
fax +359 42 604555
office-stz@acm-bg.com
www.acm-bg.com
Внос и търговия с електроматериали и електроапаратура ниско напрежение (НН) и средно напрежение (СрН)
Import and trade in electrical materials and electrical equipment low voltage and medium voltage

АВЕРЕЛУКС БЪЛГАРИЯ ЕООД    
AVERELUX BULGARIA
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ    
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel. +359 42 600559, +359 42 601691
fax +359 42 630024
info@lighttapebg.com
www.lighttapebg.com
Търговия с луминисцентни осветителни тела и пана
Trade in neon illuminants and wall panels

БАЛАБАНОВИ ООД
BALABANOVI
Представлявано от КОНСТАНТИН БАЛАБАНОВ
Гълъбово 6280, ул. Георги Бенковски 8
tel. +359 418 999052
balabanovi.ood@abv.bg
Производство, внос и търговия на едро с крепежни изделия
Production, import and wholesale of fasteners

БИМЕД - ИБ ЕТ
BIMED-IB
Представлявано от ИВАНКА БРАЗОВА
Стара Загора, кв. Три чучура север 79/11
tel. +359 42 630419
bimed@mail.bg
Търговия със строителни и отоплителни материали
Тrade in building materials and heating goods

БОЛИД ООД        
BOLID
Представлявано от МИРОСЛАВ ПЕТКОВ и РОСЕН ГОГОШЕВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 138
tel. +359 42 608088
fax +359 42 608077
bolid@mbox.contact.bg
www.bolid.stzagora.com
Строително-монтажна дейност и търговия със строителни материали
Construction and assembly works, trade in building materials

ДЖИ ЕЛ БИ - БЪЛГАРИЯ ООД
DZHI EL BI - BALGARIA
Представлявано от НАТАЛИЯ ШАЛЛИЕВА и РОСЕН ШАЛЛИЕВ
София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика, офис 314
tel. +359 2 9549487
glbbg@glbbg.com
www.glbbg.com
Производство на фотоволтаични модули и маломерни фотоволтаични инсталации, търговия с оръжия
Production of photovoltaic modules and undersized photovoltaic systems, arms trade

ДИНЕЛ ООД  
DINEL
Представлявано от ДИМИТЪР КОНДОВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 92, П.К. 68
tel. +359 42 600683
fax +359 42 602069, +359 42 602608
kondov66@mbox.contact.bg
www.autodinel.com
Търговия с авточасти, производство на генератори и стартери за руски автомобили
Trade in spare parts. Production of starters and generators for Russian cars

ЕВЪР ООД
EVAR
Представлявано от АНТОН БЮЙЛЕКОВ
Стара Загора, ул. Захарий Княжески 19, ет. 4, офис 405/406
tel. +359 42 602632
fax +359 42 602632
evar@mbox.contact.bg
еvar@mail.bg
www.dezinfektanti.com
Търговия с почистващи и дезинфекционни препарати. Машини за нанасяне на пенополиуретаново изолационно покритие
Trade in washing and disinfecting products. Machines for polyurethane insulation coverings

ИРИС ЕООД      
IRIS
Представлявано от ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ
Стара Загора, ул. Захарий Княжески 19, ет. 2, офис 209
tel. +359 42 643122
fax +359 42 643122
tencho.georgiev@abv.bg
Търговия с електропорцеланови и стъклени изолатори, електротехнически изделия
Trading in insulation-porcelain and glass and electro-equipments

ИТА СЕРВИЗ ЕАД  
ITA SERVICE
Представлявано от ПАВЕЛ БОЯДЖИЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel. +359 42 622530, +359 42 627715
fax +359 42 600070
rpetrova@ita-service.bg
www.ita-service.bg
Продажба на автомобили, гаранционно и следгаранционно обслужване
Sale of motor vehicles, guarantee and post-guarantee maintenance

КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД  
CONTRAGENT 35
Представлявано от СТАНЧО ПАНТОВ
Стара Загора, ул. Индустриална, Център за енергетично оборудване П.К. 177
tel. +359 42 255173, +359 42 600145
fax +359 42 600129
office@contragent.com
www.contragent.com
Производство и търговия на електрооборудване, материали за енергетиката и лични предпазни средства; Инженеринг на електроенергийни обекти; Проекти за електрификация на железопътната инфраструктура; Консултации за оптимизиране на енергийното потребление
Production and trade with electrical materials and equipment for power generation, distribution and control, personal protective equipment; Electrical engineering and turnkey projects; Projects in railway infrastructure electrification; Consulting and projects for optimizing the energy consumption

МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД
MEBELI IVVEKS
Представлявано от РОСЕН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 2
tel. +359 42 622661
fax +359 42 624410
info@ivveks.com
www.ivveks.com
Производство и търговия с мебели
Manufacture and sale of furniture

РИТЪМ-4 – ТБ ООД   
RITAM-4 – TB
Представлявано от РУСИ ДАНЕВ
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис І 93, ет. 9
tel. +359 42 603539, +359 42 622056, +359 42 600428
fax +359 42 600518
home@ritam-bg.com
Търговия с енергоносители. Търговия със захар
Trade in primary energy carrier. Trade in sugar

РОСИ ЕООД          
ROSI
Представлявано от ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel. +359 42 620660, +359 42 660771
fax +359 42 640296, +359 42 640297
rosi@rosi.bg
www.rosi.bg
Търговия с плочи от дървесни частици, МДФ профили, аксесоари за мебели, разкрой на плоскости, PVC и алуминиева дограма
Trading in plates of wooden particles, MDF profiles, furniture accessories, production of furniture, cutting of boards, PVC and aluminum joinery

ТОП АУТО - Д ООД
TOP AUTO-D
Представлявано от ДИАН ГОСПОДИНОВ
с. Малка Верея, община Стара Загора
tel. +359 42 670061
bonevet1@yahoo.com
Търговия с авточасти, автомобили, център за разкомплектоване на ИУМПС, автосервизна дейност
Trade in auto parts, automobile, centre for dismantling of Out of service motor vehicles, service-station business

ТУРИСТСТРОЙ ООД    
TOURISTSTROY
Представлявано от ПЕТЪР ПЕТРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, П.К. 207
tel. +359 42 629352
fax +359 42 601388
turiststroi@mbox.contact.bg
turiststroi@hotmail.bg
Строителство, търговия със строителни материали. Представител на продуктите ARSTRONG, URSA и др.
Construction, trade in building material. Representative of ARSTRONG, URSA products and etc.

 

 

Още новини