Начало Новини Актуално Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - СТРОИТЕЛСТВО

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - СТРОИТЕЛСТВО

Актуално

БОЛИД ООД
BOLID
Представлявано от МИРОСЛАВ ПЕТКОВ и РОСЕН ГОГОШЕВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 138
tel. +359 42 608088
fax +359 42 608077
bolid@mbox.contact.bg
www.bolid.stzagora.com
Строително-монтажна дейност и търговия със строителни материали
Construction and assembly works, trade in building materials

ВОРЕК ЕООД
VOREK
Представлявано от ГЕОРГИ КЕРАНОВ
Стара Загора, ул. Господин Михайловски 30
tel. +359 42 623729
fax +359 42 623729
georgkeranov@abv.bg
Гражданско строителство, инвеститорска дейност
Construction, investing activities

ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД
DIANA COMMERCE 1
Представлявано от ЖИВКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
София, район Триадица, бул. България 49А, ет.2, офис 1, сграда Comfort residence
tel. / fax +359 2 9589399
dianacomers@abv.bg
www.dianacommerce.com
Строителство
Construction

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД  
EL KONTROL EOOD
Представлявано от НЯГОЛ ХРИСТОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 17 А
tel. +359 42 600178
fax +359 42 639116
office@elkontrol.com
www.elkontrol.com
Изграждане на електрически уредби високо, средно и ниско напрежение; инженеринг и автоматизация на енергийни обекти; сервиз за промишлена електроника; производство на ел. табла; строителна дейност; търговия с ел. материали и оборудване. Орган за контрол от вид „С”
Erection of high, medium and low voltage electrical switchgears, engineering and automation of power installations, authorized servise of industrial electronics; manufacture of switchboards, construction activity, sales of electrical materials and equipment. Inspection body of type “C”

ЕЛМИ ООД
ELMI
Представлявано от АНТОН ТОНЧЕВ
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 136
tel. +359 42 601580
fax +359 42 601580
office@elmi-ltd.com
www.elmi-ltd.com
Строителство, ремонт и поддръжка на инфраструктурни обекти: изграждане на вятърни паркове, пътища и пътни съоръжения, ел. проводи и електрически уреди
Construction, repairs and maintenance of infrastructure facilities: construction of wind parks, road construction, construction of distribution line

ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ELTE ENGINEERING
Представлявано от ИСМЕТ ЧАВУШОГЛУ
Стара Загора, ул. Темида 5, ет. 1-1А
tel. +359 42 984959
fax +359 42 984960
elte@elte.bg
www.elte.bg
Инвестиционна и строителна дейност
Investments and construction works

ЗСК БОРУЙ АД
ZSK BORUY
Представлявано от КОЛЬО КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален 1
tel. +359 42 612522
fax +359 42 601478
office@zsk.bg
www.zsk-bg.com
Производство и монтаж на сглобяеми конструкции от стоманобетон. Производство на продукти за монолитно строителство. Транспортни услуги
Design, production and assembly of pre-fabricated construction section made of conventional and pre-stressed ferrous-concrete. Transport services

ЛИНК ООД
LINK
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Стара Загора, ул. Хрищенско шосе 1
tel. +359 42 601632, +359 888 303331
srebryo_ivanov@abv.bg
www.link-bg.com
Производство и монтаж на дограма, окачени фасади и алуминиеви парапети
Manufacture and installation of profiles, curtain walls and aluminum railings

МИХАЕЛА 2000 ООД
MIHAELA 2000
Представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Стара Загора, ул. Златан Станчев 24
tel. +359 888 441693
Гражданско строителство, инвеститорска дейност
Construction, investing activities

ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД        
OPERATION MANAGEMENT SERVICES
Представлявано от МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ
Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет. 3, офис 19
tel. +359 431 65444
fax +359 431 65444
office@omservices.eu
www.omservices.eu
Управление, поддръжка, мониторинг, логистика и сервиз на енергийни обекти, използващи ВЕИ. Разработване, реализация и мениджмънт на проекти в областта на технологиите за производство и потребление на енергия от ВЕИ
Management, maintenance, monitoring, logistics and services of energy facilities using renewable energy sources. Developement, implementation and project management

ПИ ЕС АЙ АД
PSI
Представлявано от ЛАТЬО ЛАТЕВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190
tel. +359 42 613710
fax +359 42 613731
psi@tracebg.com
www.psibg.com
Пътно строителство  
Road building

ПСК Ес Би Ес АД
PSK SBS
Представлявано от ДИАНА МАНДАДЖИЕВА
Стара Загора, ул. Христо Ботев 92
tel. +359 42 613511
rcc_office@sbs-bg.com
www.sbs-bg.com
Инфраструктурно строителство
Construction of infrastructure

СТРОИТЕЛ ВД ООД
STROITEL VD
Представлявано от ВЕСЕЛИН ДРАГОВ
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис І 85, ап. 5
tel. +359 42 603837
fax +359 42 604553
office@stroitelvd.bg
www.stroitelvd.bg
Инженеринг, проучване, проектиране, изпълнение на метални и монолитни промишлени, жилищни и обществени сгради, всички видове строителни ремонти на сгради и съоръжения
Engeneering, research, design, implementation of solid metal and industrial, residential and public buildings; all kinds of building repairs to buildings and facilities in the field of technology production and consumption of the energy from RES

СТРОНИК ЕООД
STRONIK
Представлявано от Николай Николов
Стара Загора, ул. Гладстон 16, офис 1
tel / fax +359 42 624040
stronik@abv.bg
Жилищно и промишлено строителство. Ремонтни дейности на сгради и съоръжения. Монтаж на съоръжения за възобновяеми енергийни източници. Реставрация на сгради
Residential and industrial condtruction. Renovation of buildings and facilities. Mounting equipment for renewable energy sources. Restoration of buildings

ТУРИСТСТРОЙ ООД
TOURISTSTROY
Представлявано от ПЕТЪР ПЕТРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, П.К. 207
tel. +359 42 629352
Tel / fax +359 42 601388
turiststroi@mbox.contact.bg
turiststroi@hotmail.bg
Строителство, търговия със строителни материали. Представител на продуктите ARSTRONG, URSA и др.
Construction, trade in building material. Representative of ARSTRONG, URSA products and etc.

ЧАХОВ ООД
CHAHOV
Представлявано от ГЕОРГИ ЧАХОВ
Богомилово 6065, ул. Иванка Терзиева 44
tel. +359 42 919400
fax +359 42 603170
office@chahov.com
www.chahov.com
Строително тенекеджийство, вентилация, метални конструкции, саниране, ЛТ ламарина, всичко от листов метал. PVC и алуминиева дограма
Processing of various kinds of sheet iron – galvanized, matte, metal-plast, copper, aluminium, aluzinc, zinc, stainless. Ventilation and aspiration equipment

 

 

Още новини