Начало Новини Актуално Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Актуално

АГРОБУЛТЕХ ООД
AGROBULTECH
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel. +359 42 639905
fax +359 42 630024
abtoffice@agrobultech.com
www.agrobultech.com
Производство и продажба на селскостопански машини, съоръжения и сервиз за тях. Извършване на селскостопанска дейност с тях, обработка на земя
Manufacture, trade and repairs of agricultural machinery and equipment. Agricultural activities

ДИМЕС 2000 ООД  
DIMES 2000
Представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
6055, с. Хан Аспарухово
tel. +359 888 441693
dimes_2000@abv.bg
Свиневъдство и търговия с фуражни смески, преработка на месо и производство на колбаси
Pig-breeding and trade in fodder mixtures, meat processing and sausage production

ЕКАРИСАЖ – ЗАГОРЕ АД
ECARISAJ – ZAGORE
Представлявано от ЙОВЧО ЙОРДАНОВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel. +359 42 623226, +359 42 601603, +359 42 623907
fax +359 42 623907
ecarisaj@mail.orbitel.bg
Производство на месо и месни продукти от домашни птици. Отглеждане на пуйки
Production of meat and meat products of bird origin. Turkey-breeding

ЕКЗОТИК 2000 ООД
EKZOTIK 2000
Представлявано от ДИМИТЪР БОНЗОВ и ИВАН СТОЙЧЕВ
Стара Загора, ул. Васил Левски 27
tel. +359 42 604853
fax +359 42 605245
ekzotik_2000@abv.bg
Мелничарство. Производство на брашно и млечни продукти
Milling works. Production of flour and milled products

КОМПАКТ ХОЛДИНГ ООД
COMPACT HOLDING
Представлявано от ЛИЛИЯ ГРЪНЧАРОВА
София, ул. Александър Жендов 1, ет. 12, ап. 24
tel. +359 2 9800449
fax +359 2 9831902
office@compact-bg.com
www.compact-bg.com
Търговска и промишлена дейност. Производство на хладилни камери и панели. Производство на трактори
Commercial and industrial activities. Production of refrigerator cameras and panels. Manufacture of tractors

 

 

Още новини