Начало Новини Актуално Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - ПРОИЗВОДСТВО И СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛОЕНЕРГИЯ, ГОРИВА, ДОСТАВЯНЕ НА ВО

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - ПРОИЗВОДСТВО И СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛОЕНЕРГИЯ, ГОРИВА, ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА

Актуално

БРИКЕЛ ЕАД
BRIKEL
Представлявано от ИВА ЦВЕТКОВА
Гълъбово
tel. +359 418 62128
fax +359 418 62528
brikel@brikel-bg.com
www.brikel-bg.com
Производство на ел. енергия, топлинна енергия и брикети, пренос на топлинна енергия
Production of electricity, heat energy and briquettes. Heat supply

В и К – СТАРА ЗАГОРА ЕООД
WATER SUPPLY & SWARAGE
Представлявано от РУМЕН РАЙКОВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 62
tel. +359 42 601096
fax +359 42 601507    
secretary@wik-stz.com
www.wik-stz.com
Водоснабдяване и канализация, инженерингови услуги
Water-supply and seweragе, engineering services

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1 еоод
AES - 3C MARITZA EAST 1
Представлявано от ЛИРОЙ МОНРОУ РИЙД
Гълъбово
tel. +359 42 901420
fax +359 418 65515
miglena.koleva@aes.com
Производство на електроенергия, трансформиране и продажба на произведената електроенергия, всяка друга дейност, свързана с производството, трансформацията и продажба на електроенергия
Power generation, energy transformation and sale of produced energy, other related activities

КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
CONTOURGLOBAL MARITSA EAST 3
Представлявано от ГАРИ ЛЕВСЛИ
София, Сердика офиси, бул. Ситняково 48, ет. 9
tel. +359 2 8102323
fax +359 2 8102345
me3@contourglobal.com
www.contourglobal.com
Производство на електроенергия
Production of electric power

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
TPP MARITSA EAST 2
Представлявано от ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ
Ковачево 6265 ТЕЦ Марица изток 2
tel. +359 42 662214, +359 42 662014
fax +359 42 662000
tec2@tpp2.com  
www.tpp2.com
Производство на електроенергия, ремонтна дейност
Electric-power production and maintenance services

 

 

Още новини