Начало Новини Актуално Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - МЕТАЛУРГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - МЕТАЛУРГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Актуално

АЛИАНС – ДН ООД
ALIANS – DN
Представлявано от ДИАНА КЪРШАКОВА и НИКОЛАЙ КЪРШАКОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 17 Б
tel. +359 42 981788, +359 888 305223
fax +359 42 981788
alianscompany@mail.bg
www.alians-dn.bg
Производство и търговия с алуминиеви капачки тип „Омния” и метални капачки тип „Туист-оф”
Production and trade in aluminium caps for jars type „Omnia” and metal caps for jars type „Twist-off”

АСПРО ООД
ASPRO
Представлявано от ДЕЯН ТАНЕВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 22
tel. +359 42 603345
fax +359 42 608077
deyantanev@abv.bg
Производство на метални изделия от неръждаеми и въглеродни стомани
Manufacture of metal products of stainless and carbon steel

БУЛМЕТАЛ АД
BULMETAL
Представлявано от КОЛЬО АТАНАСОВ КОЛЕВ
Гурково, ул. Прохода 37
tel. +359 42 601720, +359 42 602271
fax +359 42 601720, +359 42 602271
koleva@bulmetal.com
bulmetal@yahoo.com
www.bulmetal.com
Производство на метални опаковки – за хранителната и химическата промишленост, аерозолни опаковки, кутии за бутилирани напитки, подноси за сервиране и други
Manufacture of metal packaging – for food and chemical industry, aerosols, boxes for bottled drings, serving trays and others

БУЛТЕХ - 2000 ООД
BULTEH - 2000
Представлявано от МЛАДЕН СТОЯНОВ
Стара Загора, кв. Индустриален 19
Административна сграда на Верея пласт
tel. +359 42 626019, +359 42 621689, +359 42 253057
fax +359 42 626019
bulteh@sz.inetg.bg
www.bulteh.com
Производство на уреди за измерване параметри на мляко, автоматизация
Production of milk analyzers, special technological equipment

ВАРИАНТИ ООД
VARIANTI
Представлявано от КИРЧО ДИМИТРОВ и ДЕКО КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален, ПК 51
tel. +359 42 625686
fax +359 42 600381
varianti@abv.bg
www.varianti-springs.com
Производство на технически пружини, медни бобини, телови огъвки
Production of technical springs, coil springs, wireforms

ЕЛТИ – АТАНАСОВ, ЖЕЛЕВ И СИЕ СД
ELTI – ATANASOV, JELEV & Co
Представлявано от АТАНАС АТАНАСОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 82, вх. А, ап. 107
tel. +359 42 671257
fax +359 42 671257
elti@mail.orbitel.bg
Сервиз на машини с ЦПУ, доставка и сервиз на инвертори EATON и VACON за управление на АС двигатели
Service of machines with CPU systems, supply and repairs of AC motors inventors - EATON & VACON

ЕМ ПИ ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
MPM ENGINEERING
Представлявано от ЗАПРЯН ЗАПРЯНОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 27
tel. +359 42 600689
fax +359 42 600089
office@mpm.bg
www.mpm.bg
Внос и дистрибуция на неръждаеми метали и производство на разнообразни изделия и модули от тях
Import and distribution of stainless metals and manufacturing of various products and components from them

МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД
MONTAGENGINEERING
Представлявано от ПАВЕЛ СТОЯНОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 127
tel. +359 42 622755, +359 42 602997
fax +359 42 602998
office@montage-engineering.com
marketing@montage-engineering.com
www.montage-engineering.com
Монтаж на метални конструкции, ремонт и монтаж на ОВ и ел. инсталации, ремонт на енергетично оборудване
Metal constructions, repair and mounting of electro installations and energy equipment

НОВОТЕХПРОМ ООД
NOVOTECHPROM
Представлявано от СТЕФАН ШОСЕЛОВ
Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16
tel. +359 42 603309, +359 42 621395, +359 42 256097
fax +359 42 603277
ntp@novotechprom.com
www.novotechprom.com
Внос и търговия на едро с рулони поцинкована и пластифицирана ламарина. Разполага на склад с над 15 хиляди тона метал. В четири от заводите си в Стара Загора произвежда: покривни и фасадни LT профили (трапецовидни и синусоидални); високопрофилна ламарина; декоративен микропрофил; касетъчни профили за послоен монтаж; профили за сухо строителство; окантващи профили и аксесоари; разкрой на листова ламарина; надлъжно цепене на щрипс на слитер линия; пренавиване на рулони. Новотехпром ООД извършва също внос и търговия на едро с индустриална хладилна и климатична техника и термопанели.
Import and wholesale of galvanized coils and plasticized metal sheets. The company has warehouse of over 15,000 tons of metal. The company produces: LT roof and facade profiles (trapezoidal and sinusoidal); high-profile sheet; decorative microprofile; profiles for layered installations; dry law profiles; edge profiles and accessories; cutting of sheet iron; longitudinal splitting of the strip of sliter line; rewinding of coils in its four factories in Stara Zagora. The company Novotechprom Ltd also carries out import and wholesale of industrial refrigeration and air conditioning equipment and thermopanels  

ПРЕСКОВ АД
PRESKOV
Представлявано от ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel. +359 42 627327, +359 42 252083
fax +359 42 631063
marketing@preskov.com
www.preskov.com
Ковашко-пресови заготовки, детайли и изделия
Manufacturing of forgeat and dye-pressed carbon and alloy steel forgings

ПРОГРЕС АД
PROGRESS
Представлявано от СЛАВИН ЯНАКИЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel. +359 42 605697
fax +359 42 605661
contact@progress-sz.com
www.progress-sz.com
Производство на отливки от сив и сферографитен чугун
Production of high-quality gray and spheroidal-graphite iron castings

СТАБИЛИ-ТЕТ ООД
STABILI-TET
Представлявано от МИТКО КЬОСЕВ
Стара Загора
tel. +359 878 997560
stabilitet.ood@abv.bg
www.stabilitet.com
Изработване на високотехнологични и прецизни детайли и инструменти. Разполага със собствена производствена база - цех за изработка на детайли, технолози и програмисти на машини с ЦПУ, настройчици и фрезисти
Development of hi-tech and precision parts and instruments. It has its own factory for production of parts, own technicians and programmers of CNC machines, adjusters and millers

ХЕКСОД ООД
HEXOD
Представлявано от МИНКА ДОБРЕВА
Стара Загора, бул. Славянски 43, вх. А, ап. 2
tel. +359 42 611800, +359 42 611811
fax +359 42 611801
hexod_ltd@abv.bg
www.hexod.bg
Механична обработка на метали
Machining of metals

ЧАХОВ ООД
CHAHOV
Представлявано от ГЕОРГИ ЧАХОВ
6065, с. Богомилово, ул. Иванка Терзиева 44
tel. +359 42 919400
fax +359 42 603170
office@chahov.com
www.chahov.com
Строително тенекеджийство. Производство на метални конструкции, олуци, вентилации и аспирации
Processing of various kinds of sheet iron – galvanized, matte, metal-plast, copper, aluminium, aluzinc, zinc, stainless. Ventilation and aspiration equipment

ЧИСТИ КЛИМАТИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРИНГ АД        
CLEAN ROOMS ENGINEERING
Представлявано от ДРАГОМИР ДРАГОВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel. +359 42 254034
fax +359 42 254034
djdragov@abv.bg
Промишлено строителство, метални конструкции и чисти климатични помещения
Industrial construction, metal constructions and clean air conditioning units

 

 

Още новини