Начало Новини Актуално Финансовото състояние на Община Стара Загора е добро

Финансовото състояние на Община Стара Загора е добро

Актуално

На третото си заседание, което се състоя на 24 ноември, Общинският съвет на Стара Загора разгледа 17 точки от дневния ред за рекордните 45 минути. Председателят Емил Христов съобщи, че всички казуси са дискутирани предварително на заседания на постоянните комисии и председателски съвет, взети са под внимание направените предложения и препоръки и не е необходимо да се губи ценно време в празнословие.

Старейшините единодушно приеха информацията на кмета Живко Тодоров за изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2011 г. Те одобриха неговото становище да продължи консервативната политика спрямо финансовите ангажименти, които общината поема.
През следващата година ни предстоят много проекти по европейските програми, за които трябва да заделим средства от бюджета за финансиране - каза в експозето си г-н Тодоров. - Затова няма да поемаме ангажименти, които не можем да разплатим. Ще се вместваме в рамките на приходите, които общината има към този момент и които предстои през следващата година да събере.

Изпълнението на приходите изостава в частта Продажба на общинска собственост и приватизация на общинско имущество. Това се дължи на икономическата криза и свързаното с нея намалено търсене на имоти, в това число и общински.
Изпълнението на разходната част е на 66.33%. Това показва, че има балансиране на разходите, които са съобразени с приходната част. Изпълнението на инвестиционната програма на 23.24% се дължи на факта, че управлението на проекта за кв. Железник е заложено в последното тримесечие. Т.е. по него все още няма изпълнени и разплатени дейности.

Финансовото състояние на Община Стара Загора е добро - каза за медията ни Цанка Ганева, директор на дирекция Финанси. - Ние сме в състояние да обслужваме всички вменени дейности с необходимия финансов ресурс, без да имаме затруднения с разплащането към доставчици и контрагенти и най-вече по отношение на средствата за работна заплата. Т.е. ще приключим тази бюджетна година сравнително добре.
Ще стартираме с малък преходен остатък за 2012 г., но стабилно и със сигурност, че със собствените си приходи ще успеем да обслужваме поетите ангажименти и през новата година. Очаква се тя да бъде същата и дори по-трудна от настоящата. Вероятно в следващата година ще се налага по-разумна и консервативна политика по отношение на поемане на ангажименти.
По любимата тема за икономии чрез съкращенията на администрацията г-жа Ганева уточни, че според официални данни Стара Загора има най-малко администрация на един жител в страната. Вероятно ще има оптимизация в администрацията с цел намаляване на разходите, но тя няма да бъде драстична.
Вече е стартирала процедура със събиране на предложения, свързани с Бюджет 2012 г. Ще има широко публично обсъждане, както беше декларирано от политическото ръководство на ГЕРБ. Проектобюджетът трябва да бъде приет в рамките на 45 работни дни след приемане на републиканския бюджет. Вероятно това ще стане в края на януари.
Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини