Начало Новини Актуално Финансови стимули за работодатели, които обучават свой персонал или безработни

Финансови стимули за работодатели, които обучават свой персонал или безработни

Актуално
работодатели обучения финансиране бизнес

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора се обръща към работодателите, които искат да обучат свои работници и служители хора без работа, с цел да ги назначат на работа. Работодателите могат да се възползват от финансови стимули, съобщават от Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.

Уважаеми работодатели,

Ако желаете да обучите наетия персонал или да обучите безработни и след това да ги назначите на работа с финансови стимули при наемане, можете да посетите електронната страница на Агенция по заетостта – рубрика Европейски фондове и международни проекти, Опеативна програма Развитие на човешките ресурси или Дирекция Бюро по труда - Стара Загора, за да разберете как!
Ще  Ви  разясним възможностите за кандидатстване с проекти по две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси на обща стойност 70 млн. лева. Това са схемите Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3 и Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта.

По Първата схема - Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3, ще се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. Схемата ще се реализира в три компонента с общ бюджет от 34 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения по тази схема е 31.05.2012 г.

По втората схема - Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта, ще се се даде възможност на лица, регистрирани като безработни в Дирекции Бюро по труда, да се вкрючат в обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността, като приоритетно ще се насърчава включването на лица от уязвимите групи. Това е и първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по която, кандидатите имат възможност да кандидатстват електронно, чрез Информационната система за управление на средства от Европейския съюз (ИСУН).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 април 2012 г. и във всички областни бюра по труда.

Пълният комплект документи за кандидатстване и по двете схеми са публикувани на интернет страниците на Агенцията по заетостта (посочена по-горе), Министерство на труда и социалната политика и Единния информационен портал.

За повече информация моля, разгледайте приложените презентации!

Още новини