Начало Новини Актуално Финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и

Финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и

Актуално

Дирекция Бюро по труда - Агенция по заетостта, Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2023 г.

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:


- за насърчителните мерки по т.1 от Раздел I /т.е. по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ/ в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително)


- за насърчителните мерки по т.2. от Раздел I /т.е. по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ/, по националните програми по Раздел II, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и
НП ПП) и обученията на безработни или заети лица по Раздел III, считано от 19.09.2023 г.


Одобряването на подадените документи по Раздел I се извършва по реда на чл. 50, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗНЗ, а по Раздел II – по реда на чл. 50, ал.4 от ППЗНЗ до
изчерпване на свободния ресурс за нови договори по съответната програма/мярка.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” –Стара Загора, както и на тел. 042 697545; 0878 274955

Документи за сваляне

Още новини