Начало Новини Актуално Fibank предлага кредити за финансиране в селските райони

Fibank предлага кредити за финансиране в селските райони, започващи от 1.95%

Актуално

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира отпускането на кредити по инструмент Финансиране в селските райони на основата на сключен договор с Фонда на фондовете. Средствата по инструмента са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 (ПРСР), чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и общо са в размер на 76.6 млн.лв.

От финансирането ще могат да се възползват земеделски производители, преработватели, както и микро, малки и средни предприятия от всички сектори, които развиват бизнес в селските райони, като крайната дата за кандидатстване е 31 декември 2023 г. Кредитите ще обхващат както нови самостоятелни инвестиции, така и съфинансиране на проекти, подкрепени с безвъзмездни средства. Предназначени са за земеделски и неземеделски дейности в селските райони, за повишаване на конкурентоспособността на сектора и подкрепа за устойчиво развитие на земеделските стопанства. Продуктът е уникален за българския пазар и към момента се предлага единствено от Fibank.

Средствата по инструмента Финансиране в селските райони са с атрактивни лихвени проценти, започващи от 1.95% и преференциални такси. Отпускат се в левове при облекчени условия и в ускорени срокове. Fibank предлага инвестиционни кредити и такива за оборотни средства, които допълват инвестицията и са свързани с нея, а срокът за погасяването е до 10 години за инвестиционните и до 5 години за оборотните кредити. Кредитите за инвестиция са в размер до 2 млн. лв. Допълващото оборотно финансиране се предоставя до по-високата от следните стойности: 30% от общата инвестиция към съответния кредитополучател или 391 166 лв., при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ.

 

За връзка с Първа инвестиционна банка:

тел. 042/698805; 042/698811;

e-mail: pib_stzagora@offices.fibank.bg

Документи за сваляне

Още новини