Начало Новини Актуално Фермерите могат да продават директно на пазара

Фермерите могат да продават директно на пазара

Актуално
млекомат

Изминахме дълъг път от 15 октомври миналата година досега, за да бъдат пуснати директно на пазара млечни и месни продукти от фермите. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, който днес представи за първи път млекомат, зареден със сурово мляко, директно от фермата. Досега, беше зареждан с пастьоризирано мляко, обясни той.

Според него дълго време браншът е настоявал да бъде изготвена наредбата за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Тя ще бъде пусната към Държавен вестник до края на седмицата. Директорът на дирекция „Здравоопазване на животните и безопасност на храните” д-р Венцеслава Тасева съобщи, че в изготвянето на наредбата са дали своя принос както експерти от министерството, така и редица представители на неправителствените организации. Проектът беше окончателно одобрен от Европейската комисия, за да може реално да стартира в България.
„Тази наредба е насочена към средните ферми, за да имат директен път към пазара. Въпрос е на инициатива и очакваме бизнеса да бъде активен”, допълни още министър Найденов. По думите му държавата няма как да определи ценоразпис на продуктите, нито механизъм за налагане на цени. Трябва да се научим, че качеството струва пари. В противен случай, заблуждаваме себе си и излагаме здравето си на опасност, каза още Найденов.
Той допълни, че България е получила най-висок процент на възможности за директни продажби на пазара в сравнение с останалите страни-членки. Нивата са максимално-допустимите. Крайно време е да се прекрати практиката за продажба на пластмасови бутилки по кръстовищата и улиците. Тази наредба е начин да върнем българския вкус, каза още министър Найденов.

Какво позволява Наредбата?

млекомат - Найденов

Продажба на собствени продукти от фермата на крайни потребители, магазини и ресторанти – т.нар. директни доставки, както и преработката на същите тези продукти в собствени обекти за търговия на дребно на фермерите и предлагането им на краен потребител.
Директни доставки могат да се извършват на:
•    Сурово краве, овче, козе, биволско мляко – от фермата и от млекомат, непастьоризирано а само охладено до 4-60 С и до 24 часа от млеконадоя.
•    Пчелен мед - от пчелина и до базари, тържища, пазари и обекти за търговия на дребно.
•    Яйца от кокошки и пъдпъдъци – от фермата, до обекти за търговия на дребно, собственост на фермерите, както и до общински пазари.
•    Прясна и охладена морска и сладководна риба - от риболовния съд, от кейовите площадки-пристанища, от лодкостоянки, от рибовъдно стопанство, до обекти за търговия на дребно, собственост на рибарите.
•    Месо от заклани във фермата домашни птици и зайци – от фермата, до обект за търговия на дребно, собственост на фермера.
•    Отстрелян дивеч и месо от дивеч – от пункта за обработка, до обекти за търговия на дребно.
Кое е особеното?
•    Всички обекти за търговия на дребно, които получават директни доставки, трябва да са разположени в същата административна област, в която се намира фермата. Изключения правят само отстреляния дивеч, тъй като някои ловностопански райони се намират в повече две административни области,  рибата, при която зоната на улов граничи със съседна административна област и меда, който може да се предлага в цялата страна.

Производство на продукти от фермата в обекти за търговия на дребно, собственост на фермера може да се извършва на:

•    сурово мляко, произведено в собствената ферма;
•    месо от домашни двукопитни животни, птици, зайци и щрауси, отгледани в собствената ферма и заклани в кланици.
•    Обектите за търговия на дребно трябва да бъдат регистрирани по реда на Закона за храните, да са собственост на самите фермери и да са разположени в същата административна област, в която се намира фермата.
•    Обектите за търговия на дребно могат да бъдат разположени и на територията на самата ферма.
•    В обектите за търговия на дребно могат да се произвеждат всякакъв вид млечни и месни продукти, стига да са спазени изискванията по наредбата и да има осигурени необходимите условия за това.

Производителите подлежат на официален контрол от компетентните органи, както всички останали оператори за гарантиране безопасността на хранителните продукти, като за целта водят дневници, етикетират и опаковат продуктите съгласно изискванията, заложени в Наредбата.
С тези основни положения в Наредбата сме се съобразили както с исканията от страна на бизнеса, така и с европейските регламенти и становището на ЕК. Съчетали сме възможността фермерите директно да реализират своята продукция, потребителите да имат правото на информиран избор на качествени български продукти, специфични за определени региони, и да се осъществява необходимия контрол.

 

Още новини