Начало Новини Актуално Фармацевтите спешно си искат парите от Здравната каса

Фармацевтите спешно си искат парите от Здравната каса

Актуално

Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз в Стара Загора внесе вчера в Регионалната здравноосигурителна каса писмо във връзка с драстичното забавяне на плащанията за отпуснати медикаменти от НЗОК към аптеките, информира председателят на колегията, магистър-фармацевт Ивана Ангелова.

Поради значимостта на проблема вестник Старозагорски новини публикува пълния текст на писмото:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящoто Управителният съвет на Регионалната фармацевтична колегия на Българския фармацевтичен съюз (БФС) - Стара Загора, в качеството си на законова съсловна организация, представляваща магистър-фармацевтите от област Стара Загора, Ви уведомява, че е налице неизпълнение на задълженията за заплащане на отчетената дейност от страна на НЗОК по сключените договори за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК. Неизпълнението е в нарушение на определените в чл. 21, ал. 1 от сключените договори срокове за плащане на отпуснатите продукти.
На основание неизпълнението от страна на НЗОК, с настоящoто УС на РФК на БФС - Стара Загора, Ви уведомява, че лицата по чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ (аптеките), сключили договори с НЗОК, ИМАТ ЗАКОННО ПРАВО ДА СПРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ И ОТПУСКАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НЗОК. Всички задължително здравноосигурени лица ще бъдат насочвани от аптеките за разяснения за причините за липса на лекарствени продукти към офисите на НЗОК. Също така, с настоящoто Ви отправяме покана да заплатите доброволно дължимите законни лихви за просроченото време на всички аптеки по силата на изрично поетото задължение от НЗОК по чл. 21, ал. 2 от сключените договори. В противен случай дължимите лихви ще бъдат значително увеличени с разноски по съдебни производства, което ще нанесе вреда на българските граждани, участници в солидарния модел на здравно осигуряване.
Следва да имате предвид, че неизпълнението на задълженията от страна на НЗОК освобождава аптеките от отговорност за неизпълнение на сключените договори и контролните органи на НЗОК нямат право да реализират предвидената в договорите отговорност на аптеките за нарушението им за периода до момента на изпълнение на задълженията на НЗОК.
Като изразяваме увереност в спазването на сключените договори и действащото законодателство, приемете нашите поздрави.

Още новини