Начало Новини Актуално Факултетът по икономика на Университета в Любляна и словенската фирма ЕКОСЕК ще представят дейността си в Българската тъ

Факултетът по икономика на Университета в Любляна и словенската фирма ЕКОСЕК ще представят дейността си в Българската търговско-промишлена палата

Актуално

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с водещата словенска консултантска фирма ECOSEC, организират Презентация на дейността на Факултета по икономика на Университета в Любляна (ФИУЛ). Представянето ще се състои в четвъртък, 28 Януари 2010 г. от 9:30 часа в сградата на БТПП, ул. Искър 9, Зали А и Б.

Факултетът по икономика на Университета в Любляна може да се похвали с повече от 60 годишна образователна традиция и с право се нарежда сред най-добрите висши училища в Югоизточна Европа. Мисията му е да допринася за създаването на знание в световен мащаб в областта на бизнеса и икономиката, като усвоява знания от целия свят и ги прехвърля в Югоизточна Европа.
През 2006г. Университетът получи акредитацията EQUIS, която е водеща международна система за оценка на качеството на висши училища по мениджмънт и бизнес администрация. Университетът е в процес на придобиване на акредитацията AACSB – световен знак за качество на бакалавърските и магистърските програми по бизнес администрация и счетоводство.
На студентите се предлагат висококачествени програми, включително на английски език, на всички нива на образованието (бакалавър, магистър, доктор). Завършилите университета заемат най-високите постове в словенски и международни компании и се издигат до членове на Президентството на Република Словения и различни министерства. Преподавателите във ФИУС са членове на надзорните съвети на ключови словенски компании, членове са в Съвета на Словенската банка, работят на висши постове в държавната администрация.  
Паралелно с презентацията на ФИУЛ ще бъдат представени дейността и приоритетите на словенската консултантска фирма ECOSEC. Фирмата е основана през 2001 г. с цел консултация и помощ за различни фирми в областта на инвестиционния мениджмънт и откриване на нови бизнес възможности. Част от дейността на ЕКОСЕК е насочена към консултиране в сферата на мениджмънта и по-специално организация, човешки ресурси и управление на риска. Разработена е методология, която да осигурява ефективната защита на фирмените интереси и данни.
След периода на доказване на националния пазар, дейностите на компанията се разширяват в Югоизточна Европа, като амбициите са определени дейности да бъдат извършвани в помощ на български и словенски фирми.
Събитието е продължение на успешното сътрудничество между БТПП и словенски организации и институции, като последното мероприятие в тази насока – конференция, посветена на словенския опит в усвояването на еврофондовете, която се проведе на 12.11.2009 г. отново в БТПП, породи значителен интерес.
Моля, желаещите да вземат участие в презентацията да се регистрират online на адрес http://bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=115. На уеб-сайта на БТПП ще намерите и по-подробна информация (предварителна програма и профилите на ФИУЛ и ECOSEC).

Още новини