Начало Новини Европейският съюз предоставя 314 млн. евро на иновативни предприятия

Европейският съюз предоставя 314 млн. евро на иновативни предприятия

EKДнес Комисията съобщи, че чрез пилотния инструмент Ускорител на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) предоставя близо 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в борбата с пандемията от коронавирус. Тя освен това ще отпусне над 148 млн. евро на други 36 предприятия, които искат да допринесат за плана за възстановяване за Европа. Така в този кръг на финансиране общите инвестиции от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 ще достигнат 314 млн. евро.

По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Огромният талант и преломните идеи на иновативните европейски предприятия ни дават надежда.

Нашата повишена подкрепа за Европейския съвет по иновациите ще отключи техния потенциал, така че да се справим по-добре с коронавируса и да подпомогнем възстановяването. Европейският съвет по иновациите откликна бързо на кризата с коронавируса и показа гъвкавостта и положителното въздействие на финансирането от ЕС.

Избраните 36 фирми, които ще допринасят за борбата с коронавируса, ще работят по новаторски проекти, например разширяване на производството на кърпички за биологично обеззаразяване, разработване на системи за наблюдение на вентилацията, които осигуряват за оказващите първа помощ данни в реално време за качеството на предоставяната на пациента вентилация, създаване на платформа за антитела за лечение при тежки случаи на зараза и много други. Освен това на 139 фирми, които се занимават с този проблем, но в сегашния кръг не можаха да получат финансиране поради бюджетни ограничения, беше присъден новосъздаденият Печат за високи постижения в борбата с COVID-19. Този специален знак отчита значимостта на техните предложения и следва да им помогне да привлекат финансиране от други източници.

Други 36 фирми, които имат готовност да се включат в плана за възстановяване за Европа, ще работят по редица проекти от различни сектори - например проектиране на по-здрави и по-високи кули за вятърни турбини (тези кули ще се изграждат от дървени модули и ще могат да намалят сериозно разходите за вятърна енергия), създаване на система за производство на органични торове и разработване на основано на блокверига решение за устойчиви практики за рециклиране в помощ на производителите. Допълнителни 679 печата за високи постижения бяха дадени за висококачествени предложения, които са изпълнили критериите за финансиране от ЕСИ, но не можаха да получат средства поради ограничения бюджет.

През март за финансиране чрез пилотния инструмент Ускорител на ЕСИ кандидатстваха рекорден брой стартиращи предприятия и малки и средни предприятия (МСП) - близо 4000, от които над 1400 предложиха иновации за справяне с коронавируса. Поради това за този кръг на финансиране наскоро бяха разпределени допълнителни 150 млн. евро, с което общата сума достигна 314 млн. евро. За подпомагане бяха избрани стартиращи предприятия и МСП от 16 страни, в това число 12 държави - членки на ЕС, Обединеното кралство и 3 асоциирани държави.

Контекст

От предоставените 314 млн. евро финансиране по линия на ЕСИ, 174 млн. евро ще бъдат под формата на капиталови инвестиции. Откакто беше въведен в средата на 2019 г., пилотният инструмент Ускорител на ЕСИ предлага възможност за преки капиталови инвестиции в размер до 15 млн. евро, в допълнение към подпомагането чрез безвъзмездни средства, което се предоставя в размер до 2,5 млн. евро. Досега са кандидатствали над 10 000 стартиращи предприятия и МСП, като общият размер на поисканите средства надхвърля 26 млрд. евро. За 46 от 72-те фирми, които получиха подпомагане днес, то ще бъде под формата на капиталови инвестиции.

Капиталовите инвестиции подлежат на задълбочена комплексна проверка и ще се управляват от бъдещия фонд на ЕСИ, който ще търси активно съинвеститори . Предприятията, подпомогнати от ЕСИ, могат също така да ползват широк спектър от услуги, свързани с наставничество, консултации и ускоряване на бизнеса. Тези услуги ще се предлагат за първи път и на получилите Печат за високи постижения в борбата с COVID-19.

Подпомагането от ЕСИ за преломни идеи за справяне с коронавируса е част от съвместните усилия на ЕС за преодоляване на кризата. На 4 май Комисията беше домакин на проява за поемане на ангажименти за дарения под надслов Глобални действия срещу коронавируса , чрез която до момента са събрани 9,8 млрд. евро. По време на тази проява Комисията пое ангажимент за 1,4 млрд. евро, от които сума в размер на 1 млрд. евро идва чрез програмата Хоризонт 2020 и е предназначена за съвместно разработване и повсеместно въвеждане на диагностика, лечение и ваксини срещу коронавирус. В края на май Комисията оповести следващите стъпки от Глобалните действия срещу коронавируса, и по-специално - новата кампания Глобална цел: обединени за нашето бъдеще, която стартира заедно с международната организация за застъпничество Global Citizen (Гражданин на света) и ще завърши на 27 юни с провеждането на световна среща на върха за поемане на ангажименти за дарения.

Комисията освен това представи програмата Хоризонт Европа да бъде увеличен с 13,5 млрд. евро, които да се използват за подпомагане на научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването и климата, включително във водещи до пробив иновации на стартиращи предприятия и МСП.

За повече информация

  • Уебсайт на разширения пилотен инструмент на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ)

 

Още новини