Начало Новини Актуално Европейският парламент одобри плановете за единен банков надзор на ЕС

Европейският парламент одобри плановете за единен банков надзор на ЕС

Актуално

Европейски парламент единен банков надзор ЕС Законодателството за единен банков надзор на ЕС беше подкрепено с голямо мнозинство от ЕС по време на пленарното заседание. Европейската централна банка (ЕЦБ) ще бъде пряк надзорен орган на най-големите банки в еврозоната и ще има глас в надзора на други банки.

Въпреки това се очаква депутатите да дадат окончателното си одобрение на по-късен етап, за да се даде време за паралелни преговори между парламента и ЕЦБ относно разпоредбите за отчетност на надзора.

Докладчиците настояха правилата за отчетност да бъдат на висотата на надзорните пълномощия, създадени или прехвърлени на ЕС ниво. По този начин Европейската централна банка, в ролята си на надзорен орган, ще бъде много по-открита и подложена на по-висока отчетност, отколкото в ролята си на институция за парична политика.

При откриването на дебата, Мариане Тайсен (ЕНП, Белгия) — докладчик за надзора на ЕЦБ заяви, че прехвърлянето на контрола от национално ниво трябва да бъде съпроводено от създаване на отчетността на ниво ЕС, съобщиха от българската пресслужба на Европейския парламент.

ЕЦБ не е позната като родното място на демокрацията. Но тя трябва да свикне с демократичната отчетност, заяви Свен Гиголд (Зелени/ЕСА, Германия) — докладчик по промените в структурата на управлението на ЕЦБ. Той добави, че парламентите на държавите-членки очакват от депутатите да гарантират работещ надзор на ЕЦБ.

Основните области, в които парламентът направи промени:

  • По-високо ниво на отчетност на надзора, включително чрез одобрение от страна на Парламента за назначаването и освобождаването на председател и заместник-председател на Надзорния съвет;
  • По-голяма роля на националните парламенти, включително чрез организиране на изслушвания на председателя на надзорния съвет и на неговите членове, както и чрез изискването на писмени отговори от надзора на ЕЦБ;
  • Улеснен достъп до документи, както за надзорния орган на ЕС по отношение на банките, така и за ЕП и националните парламенти по отношения на надзорния орган;
  • Привлекателни условия за участие за държавите извън еврозоната, които да мотивират колкото се може повече от тях да се включат в системата, за да се намали рискът за единния пазар;
  • Ясно разграничение между екипа на ЕЦБ, отговорен за паричната политика и този за надзорната политика, с цел по-голяма отчетност на надзора;
  • Увеличаване на правомощията на Европейския банков орган (ЕБО) по отношение на ЕЦБ и подобрение на способността му да осъществява стрес тестове и да събира информация от банките и от националните надзорни органи. ЕБО ще бъде натоварен и с унифицирането на функциите на националните надзорни органи, като същевременно гарантира наличието на разнообразие в банковия сектор в ЕС.

Следващи стъпки

Парламентът все още трябва да даде окончателното си одобрение. Междувременно, националните парламенти на страните-членки също трябва да дадат мнение относно междуинституционалното споразумение между ЕЦБ и ЕП относно правилата за отчетност и прозрачност.

Още новини