Начало Новини Актуално Европейският парламент иска неотложни действия за опазване на пчелите

Европейският парламент иска неотложни действия за опазване на пчелите

Актуално
Пчела

Високата смъртност сред пчелите би могла да има сериозно отражение върху производството на храни в Европа и върху стабилността на околната среда. Повечето растения се опрашват от пчелите, предупредиха депутатите. Резолюцията на Европейския парламент (ЕП) призовава ЕС да увеличи инвестициите в научните изследвания за нови лекарства.

Европейският парламент поиска да се предприемат координирани усилията за защита на пчелите, които бързо се превръщат в застрашен вид.

Опрашването - обществено благо в полза на цялото европейско земеделие, може да бъде съхранено само чрез общи европейски действия, заяви авторът на резолюцията, Csaba Sándor Tabajdi (С&Д, Унгария), съобщиха от Информационното бюро на Европейския парламент за България.

За да се получава по-точна информация по актуални проблеми със здравето на пчелите и за да има по-добра база за сравнение, евродепутатите настояват за национални системи за наблюдение и хармонизирани стандарти на равнище ЕС за събиране на данни. Страните от ЕС трябва да обединят своите усилия в изследванията по отношение на превенцията на болести и контрола и да споделят своите констатации с лабораториите, пчеларите, фермерите и индустрията, така че да се избегне припокриване и да се постигне по-висока ефективност, се казва в резолюцията. В нея се подчертава необходимостта от подкрепа на лабораториите за диагностика и извършване на теренни изследвания на национално равнище.

По-добър достъп до нови лекарства
Правилата за разрешаване и наличие на ветеринарни продукти за пчели трябва да станат по-гъвкави, а фармацевтичните компании трябва да получат стимули за разработване на нови продукти, като например за борба с акара Вароа. Прекомерната употреба на антибиотици обаче трябва да се избягва, поради тяхното въздействие върху качеството на пчелните продукти и заради растящата антибиотична устойчивост.

Подобряване на контрола на заболяванията
Друг фактор, влияещ върху здравето на пчелите, е наличието на токсични вещества, като например пестициди в околната среда. Необходима е подкрепа за специални програми за обучение на земеделските производители по отношение на ефектите от тези вещества и за използване на продукти за растителна защита, подходящи за пчелите, смятат депутатите. Подобни програми са необходими и за обучение на пчеларите в областта на профилактиката и контрола на някои болести. ЕП призовава Комисията да проведе обективни научни изследвания относно възможното отрицателно въздействие на генетично модифицирани култури и монокултури върху здравето на пчелите.

Наблюдение на вноса
Европейската комисия трябва да следи развитието на здравните проблеми в трети страни, да приложи най-строги изисквания за здравето на животните и да въведе система за мониторинг на внасяните продукти, така че да се избегне навлизането на екзотични болести по пчелите. 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването чрез пчели. Пчеларският сектор осигурява основен или допълнителен доход за повече от 600 000 граждани на Европейския съюз.

 

Още новини