Начало Новини Актуално Европейският парламент е готов за влизането в сила на Лисабонския договор

Европейският парламент е готов за влизането в сила на Лисабонския договор

Актуално

Парламентът се подготвя за увеличаването на своите пълномощия с влизането в сила на Лисабонския договор. В този контекст депутатите приеха изменения във вътрешните правила на ЕП, които да вземат в предвид пристигането на 18-те нови депутати, нарасналите законодателни правомощия и новата бюджетна процедура, която поставя ЕП на равна основа с правителствата на държавите членки, съобщиха от българската пресслужба на ЕП.

Промените в Правилника за дейността на ЕП бяха приети на пленарното заседание в сряда. Докладчикът David Martin (С&Д, Великобритания) коментира по следния начин вота: С Единния европейски акт Парламентът от бебе навлезна в детството, Маастрихт ни прекара през пубертета, договорите от Ница и Амстердам ни доведоха до зрелостта и вярвам, че с Лисабонския договор Парламентът получава пълните права на един зрял Парламент.
Общо 18 нови депутати от 12 държави членки ще заемат своите места в ЕП, след като новият договор влезне в сила и всички държави членки ратифицират допълнителен протокол към него относно новите депутати. Дотогава те няма да могат да гласуват, но ще вземат участие в работата на Парламента като наблюдатели - мярка, която беше добавена сега към процедурните правила на ЕП.
Измененията във вътрешните правила за работа на ЕП вземат също така предвид значителното увеличаване на законодателните правомощия на Парламента. С Лисабонския договор почти всички политики на ЕС ще попаднат в обхвата на обикновената законодателна процедура, при която Парламентът и Съветът са равни като законотворци. Бюджетните правила също ще бъдат изменени, като ЕП ще има пълно равенство със Съвета при определянето на бюджета на ЕС.
В допълнение, процедурата по назначаване на председателя на Комисията беше променена, предвид по-големите правомощия на Парламента в това отношение. Други промени във вътрешните правила на ЕП отразяват законодателното въздействие на Хартата на основните права, правото на ЕП да предлага промени в договорите и нарасналото влияние на националните парламенти.

 

Още новини