Начало Новини Актуално Европейският институт за иновации и технологии стимулира устойчивото възстановяване и растеж на секторите на културата и

Европейският институт за иновации и технологии стимулира устойчивото възстановяване и растеж на секторите на културата и творчеството в Европа

Актуално

Днес Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността и растежа на секторите и отраслите на културата и творчеството в Европа. Новото партньорство ще допринесе за ускоряване на възстановяването на тези сектори и за отключване на неоползотворените икономически възможности в сферата на архитектурата, културното наследство, дизайна, модата, киното, музиката, издателската дейност, сценичните изкуства и видеоигрите.

Общностите на знание и иновации, координирани от Европейския институт за иновации и технологии, могат да съществуват 15 години. Около 300 милиона евро финансиране от ЕС по линия на програмата Хоризонт Европа е осигурено за две нови общности на знание и иновации, които ще бъдат стартирани през текущия период на финансиране 2021-2027 г., като съществува възможност за привличане на допълнителни средства от частния и публичния сектор. Първата от тях - общността на знание и иновации за секторите и отраслите на културата и творчеството - е на път да се превърне в реалност.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Културата е душата на Европа. Европейските културни и творчески отрасли имат способността да подобряват живота на хората, да преобразуват общностите, да създават работни места и растеж и да оказват положително въздействие върху други сектори, благодарение на което Европа ще се превърне в най-голямата движеща сила на иновациите в света. Амбицията ни несъмнено е да поставим основите на една европейска екосистема за иновации, основана на културата и творчеството. Това ново партньорство на Европейския институт за иновации и технологии ще подхранва тази амбиция. То ще подкрепи също така творчеството в цяла Европа и ще превърне уменията и знанията в авангардни иновации.

Днешната покана за представяне на предложения бележи началото на 9-ата общност на Европейския институт за иновации и технологии, наречена Култура и творчество, която се очаква да започне да функционира от лятото на 2022 г. Чрез своите покани за представяне на предложения Европейският институт за иновации и технологии приканва всички партньори, участващи пряко или косвено в тези сектори, а именно бизнеса, висшето образование, научноизследователските организации, НПО, градовете и регионите, да представят своите визии и проекти за стимулиране на иновациите и устойчивото развитие в секторите на културата и творчеството.

Крайният срок за подаване на заявления е 24 март 2022 г., като Европейският институт за иновации и технологии ще проведе редица информационни уебинари през целия месец ноември, за да могат заинтересованите страни да научат повече за поканата за представяне на предложения. Избраните партньори ще бъдат обявени през юни 2022 г.

Новата общност Култура и творчество на Европейския институт за иновации и технологии ще обучава бъдещите предприемачи в сектора чрез програми за обучение по предприемачество, ще стимулира своите авангардни предприятия чрез услуги за създаване и ускоряване и ще предоставя иновативни продукти и услуги. Новата общност има също за цел да стимулира включването на секторите на културата и творчеството в стратегиите за регионално и местно развитие.

Чрез своя бизнес модел, който обхваща целия процес на създаване на иновации - от студента до предприемача, от идеята до продукта и от лабораторията до пазара - Европейският институт за иновации и технологии обучи над 100 000 студенти, пусна на пазара 1 400 продукта и подкрепи 3 800 нови предприятия, които набраха външни средства на стойност 3,9 милиарда евро от началото на дейността му през 2008 г. насам.

Контекст

Европейският институт за иновации и технологии укрепва способността на Европа за иновации, като допринася за намирането на решения за глобалните предизвикателства и като развива предприемаческия талант с цел създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа. Европейският институт за иновации и технологии е орган на ЕС и неразделна част от Хоризонт Европа - рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Институтът подкрепя динамичните паневропейски партньорства - общностите на знание и иновации на Европейския институт за иновации и технологии - които се състоят от водещи дружества, научноизследователски лаборатории и университети, всеки от които се е посветил на намирането на решение за неотложно глобално предизвикателство - от изменението на климата до здравеопазването и енергията от възобновяеми източници. Заедно с водещите си партньори общността на Европейския институт за иновации и технологии предлага:

образователни степени и курсове по предприемачество в цяла Европа, които превръщат студентите в предприемачи. Такъв е примерът с г-жа Дора Палфи от imagiLabs, която запознава млади жени и момичета с кодирането с подкрепата на общността Цифрови технологии на Европейския институт за иновации и технологии;услуги за създаване и ускоряване на развитието на бизнес, които извеждат идеите и предприятията на по-високо ниво. Пример за това е предприятието Northvolt, което произвежда най-екологичните литиево-йонни батерии в света с подкрепата на общността Иновативна енергетика на Европейския институт за иновации и технологии;основани на иновации научноизследователски проекти, които превръщат идеите в продукти, свързващи партньори, инвеститори и експертен опит, като Diabeloop - D4Kids - система с изкуствен интелект за подобряване на управлението на диабета от тип 1 за деца, получаваща подкрепа от общността Здраве на Европейския институт за иновации и технологии.

Европейският институт за иновации и технологии е най-голямата екосистема за иновации в Европа, обединяваща близо 3 000 партньори от водещи стопански, научноизследователски и образователни организации в над 60 иновационни центъра в цяла Европа.

Европейският институт за иновации и технологии вече е стартирал 8 различни общности на знание и иновации, обхващащи, наред с друго, здравеопазването, цифровите технологии, производството, градската мобилност и иновациите в областта на климата.

За повече информация

Култура и творчество на Европейския институт за иновации и технологии - покана за представяне на предложения за 2021 г.

Европейски институт за иновации и технологии

Културни и творчески сектори

Още новини