Начало Новини Актуално Европейските средства в новия програмен период ще подпомогнат развитието на всички региони в страната

Европейските средства в новия програмен период ще подпомогнат развитието на всички региони в страната

Актуално

европейска оперативна програма за регионално и градско развитиеБъдещата европейска оперативна програма за регионално и градско развитие в програмния период след 2020 г. се предвижда да бъде фокусирана в две оси – подкрепа на инвестициите на регионално  ниво и инвестиции за градско развитие, а основната ни цел е да търсим намаляване на регионалните различия и дисбаланси. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на петата международна конференция на тема „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България“.

Зам.-министър Николова отбеляза, че през новия  програмен период ще се цели развитие потенциала на всеки регион, за да може да се постига икономически растеж като се съчетават европейското финансиране със средства от бюджета, финансови инструменти и международни финансови институции. Така ще се постигне посоката за балансирано развитие на регионите и ще се избегнат негативните демографски тенденции, които се наблюдават при фокусирането на инвестиции само в основни градове на страната. „Нашата цел е да развиваме цялата територия, а не само отделни градове, за да постигнем баланс, съобразен със спецификата на нуждите. Трябва да развиваме всеки регион според неговите нужди, потенциал, възможности и дадености, а не финансиране на секторни инвестиции, еднакви за цялата страна“, коментира Николова. 

Зам.-министърът посочи, че новият програмен период дава нови възможности с подкрепа за развитие на територията, чрез комбинация от мерки, създавайки синергичен ефект между отделните програми. 

На преден план ще бъдат изведени и градове, които да водят региона като центрове на растеж. Ще се въведат и нови стратегически документи за развитие на регионите, като идеята е да се приемат регионални схеми за пространствено развитие, които ще определят приоритетите и нуждите на територията. Ще се засили и ролята на регионалните съвети за развитие, чийто потенциал ще се укрепи, за да могат те да имат нужния капацитет на регионално ниво, с който да избират по места най-важните проекти за развитие.  Освен това проектни идеи ще могат да се подават и от неправителствени организации, гражданското общество и бизнеса, с което регионалната програма няма да е само фокусирана върху публичните власти, а ще  отразява нуждите на цялото общество.

Зам.-министър Деница Николова информира още, че в новия програмен период се предвижда въвеждането на механизъм за опростяване на изпълнението на проекти.  

Една от възможностите е използването на единични ставки в строителния процес. „В МРРБ ще създадем предпоставки за създаването и одобряването на национална методология за средни разходи на единица продукт за строителните дейности. Новите регламенти дават възможност чрез исторически и статистически данни и чрез пазарни оценки да се стигне до средни цени, с които да определим средни разходи като допустими по програмата“, обясни зам.-министър Николова. Методологията ще намали нуждата от проверки  при прилагането на обществените поръчки и ще намали огромния риск от налагане на санкции. „Ние ще създадем предпоставките, но е въпрос на национално решение дали ще се възползваме от регламента, който предоставя възможност за опростяване на работата по проекти, защото ще облекчи изпълнението им, ще намали административната тежест от проверки и налагане на финансови корекции и санкции“, каза Николова. Тя посочи, че данните ще се съберат от всички проекти, реализирани през първия и втория програмен период, в които е участвала страната ни. Така ще се проследят всички видове разходи за типовете инвестиции и видовете строителни дейности.

Още новини