Начало Новини Актуално Европейски стълб на правата на предприемачите

Европейски стълб на правата на предприемачите

Актуално
1evropalatiБългарската търговско-промишлена  палата би желала да обърне внимание, че съществуват много инициативи и  международни актове, касаещи социалните права на гражданите /Всеобща декларация  за правата на човека, Харта на Обединените нации, Европейски стълб на социалните  права и др./. Липсват обаче актове, които да обърнат специално внимание на  преприемачите и техните права. В тази връзка Асоциацията на европейските  търговски палати /Европалати/ пое инициативата за представяне и обсъждане на  Европейски стълб на правата на предприемачите.Началото на темата е  поставено на среща, проведена през януари 2018 г. между председателя на  Европейската Комисия, Жан-Клод Юнкер и председателя на  Европалати Кристоф  Лайтл.
Предложението идва от бизнес  средите и се очаква да бъде оформено като финален документ до следващата среща  на Европалати по повод 60 годишнината на организацията през април тази  година.
Правата на предприемачите, към  момента, са 12 на брой и обхващат важни за бизнеса  теми, свързани с: функционирането на Единния европейски пазар, условия за  търговия с трети страни и региони, образование и квалификация на работната ръка,  интеграция на мигрантите, финансови решения за бизнеса, стимулиране на  предприемачеството, благоприятна икономическа среда за бизнеса в различните му  фази, дигитална инфраструктура, достъп до енергия и  суровини.
Във връзка с гореспоменатото,  отправяме молба да споделите мнение и становище по така предложените права.  Приложеният документ е първи вариант и ще бъде обогатен и коригиран спрямо  мнението на предприемачите в рамките на Европалати. Очакваме Вашите писмени  предложения до 26 март 2018 г. на e-mail: ​office@​chambersz.com
 
Приложения:

Още новини