Начало Новини Актуално Европейската комисия започва консултация, за да събере мнения относно пакета на законодателния акт за цифровите услуги

Европейската комисия започва консултация, за да събере мнения относно пакета на законодателния акт за цифровите услуги

Актуално

EKЕвропейската комисия започна обществена консултация относно законодателния акт за цифровите услуги - знаков пакет, обявен от председателя фон дер Лайен в нейните политически насоки и в съобщението на Комисията Изграждане на цифровото бъдеще на Европа от 19 февруари. Целта на консултацията е да се съберат мнения, доказателства и данни от хора, предприятия, онлайн платформи, представители на академичните среди, гражданското общество и всички заинтересовани страни, за да ни се помогне да оформим бъдещата нормативна уредба за цифровите услуги. Консултацията, която ще продължи до 8 септември, обхваща въпроси като безопасността онлайн, свободата на словото, справедливостта и еднаквите условия на конкуренция в цифровата икономика.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер заяви: Интернет предлага на гражданите и предприятията големи възможности, които те балансират срещу рисковете, свързани с работата и взаимодействието онлайн.

Към момента искаме да получим мненията на заинтересованите граждани и страни относно това как да се създаде модерна регулаторна рамка за цифровите услуги и онлайн платформите в ЕС. Много от тези въпроси оказват въздействие върху ежедневието на гражданите и ние се ангажираме да изградим сигурно и иновативно цифрово бъдеще, адаптирано към техните нужди.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон изтъкна: Онлайн платформите играят централна роля в живота, икономиката и демокрацията ни. С тази роля идва една по-голяма отговорност, но това може да се случи само в контекста на една модерна нормативна уредба за цифровите услуги. Днес започваме нашата обществената консултация: ще чуем всички гледни точки и ще разсъждаваме заедно, за да намерим точния баланс между безопасен интернет за всички, защитата на свободата на словото и осигуряването на възможности за иновации на единния пазар на ЕС.

Настоящата регулаторна рамка за цифровите услуги датира от двадесет години. Тя спомогна за растежа на европейските цифрови услуги, но не дава отговор на много от днешните належащи въпроси относно ролята и отговорността на онлайн платформите, особено на най-големите.

Европа се нуждае от осъвременена регулаторна рамка, за да се намали непрекъснато нарастващата регулаторна разпокъсаност между държавите членки, да се гарантира по-добре, че всички в Европа са защитени онлайн така, както са защитени офлайн, и да се предложат на всички европейски предприятия еднакви условия за новаторство, растеж и конкурентоспособност в световен мащаб. Системно трябва да се гарантират безопасността на потребителите и зачитането на техните основни права, по-специално свободата на словото.

Консултацията обхваща двете работни направления, обявени от Комисията като част от пакета на законодателния акт за цифровите услуги:

Първият набор от правила ще се отнася до основните принципи на Директивата за електронната търговия, по-специално свободата на предоставяне на цифрови услуги на целия единен пазар на ЕС в съответствие с правилата на мястото на установяване и с широкото ограничаване на отговорността за съдържанието, създадено от потребителите. Въз основа на тези принципи се стремим да създадем по-ясни и съвременни правила относно ролята и задълженията на онлайн посредниците, включително тези извън ЕС, които извършват дейност в ЕС, както и по- ефективна система за управление, за да се гарантира, че тези правила се прилагат правилно на целия единен пазар на ЕС, като същевременно се гарантира спазването на основните права.

Втората мярка ще разгледа въпроса за еднаквите условия на конкуренция на европейските цифрови пазари, където понастоящем няколко големи онлайн платформи действат като пазачи на информационния вход. Ще проучим правилата, за да се справим с тези пазарни дисбаланси и да гарантираме, че потребителите имат най-широк избор и че единният пазар на ЕС за цифрови услуги се запазва конкурентоспособен и отворен за иновации. Това би могло да се постигне чрез допълнителни общи правила за всички платформи от определен мащаб, като например правила относно отдаването на предпочитания на собствените продукти и/или чрез адаптирани регулаторни задължения за конкретни пазачи на информационния вход, като например задължения, свързани с достъпа до нелични данни, специални изисквания към преносимостта на личните данни или изисквания за оперативна съвместимост.

Освен това Комисията също така се възползва от възможността да проведе консултации във връзка с други нововъзникващи въпроси, свързани с онлайн платформите, като например възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени самостоятелно заетите лица при предоставянето на услуги чрез онлайн платформи. Успоредно с това днес започна втора консултация относно евентуален нов инструмент в областта на конкуренцията; повече информация може да бъде намерена в отделно съобщение за медиите.

Следващи стъпки

Комисията се консултира с широката общественост, доставчиците на цифрови услуги, включително онлайн платформите, предприятията, които достигат до своите потребители онлайн, органите, НПО, представителите на академичните среди и другите заинтересовани страни.

Респондентите се приканват да представят отговорите си до 8 септември 2020 г. на всички официални езици на ЕС. Консултацията ще бъде използвана за предложенията на Комисията за пакета на законодателния акт за цифровите услуги, които се очаква да бъдат публикувани в края на годината.

Контекст

Правната рамка за цифровите услуги остана непроменена след приемането на Директивата за електронната търговия през 2000 г., с която се хармонизираха основните принципи, позволяващи трансграничното предоставяне на услуги, и се положиха основите на регулирането на цифровите услуги в ЕС.

Комисията също така определи общи насоки за онлайн платформите и държавите членки за справяне с незаконното съдържание онлайн чрез Съобщение през 2017 г. и Препоръка през 2018 г. Комисията продължава да води целенасочени действия за координиране на сътрудничеството между онлайн платформите, органите и надеждните организации в области като борбата с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, или гарантирането на това, че продуктите, които достигат до европейските потребители в рамките на единния пазар, са безопасни. Освен това специфично за сектора законодателство бе прието (по-специално в областта на аудио-визуалните и медийните услуги и авторското право) или предложено (що се отнася до терористичното съдържание онлайн).

Приемането на Регламента за отношенията между платформите и предприятията, който трябва да влезе в сила през юли тази година, определя хоризонталната основа за справедлива, прозрачна и предвидима бизнес среда за по-малките предприятия и търговците на онлайн платформи.

За повече информация

Още новини