Начало Новини Актуално Eвропейската комисия спира процедурата за свръхдефицит срещу България

Eвропейската комисия спира процедурата за свръхдефицит срещу България

Актуално
ЕК спира процедура срещу България

Европейската комисия обяви днес, че към момента не са необходими по-нататъшни стъпки по процедурата по прекомерен дефицит на България. В Съобщение до Съвета на ЕС Комисията посочва, че България е предприела мерки, които биха осигурили достатъчен напредък за коригиране на прекомерния дефицит в поставените срокове, информира пресцентърът на Министерство на финансите.

 ЕК заключава, че страната ни е предприела необходимите мерки за коригиране на прекомерния дефицит до 2011 г. като избегна влошаване на дефицита за 2010 г. над планирания 3.8% от БВП чрез законово адекватни фискални усилия в бюджета за 2011 г. в съответствие с препоръките на Съвета.
В Съобщението до Съвета Комисията прогнозира, че бюджетният резултат за 2010 г. се очаква да бъде в съответствие с препоръката на Съвета за постигане на целта за дефицит от 3.8% от БВП, която беше поставена в ревизирания бюджет за 2010 година. За 2011 г. Есенните прогнози на ЕК предвиждат дефицит от 2.9% от БВП или годишно намаление от 0.9% от БВП при допускания за непроменени политики, очаквано подобрение на икономическите перспективи и разумна оценка на заложените за 2011 г. фискални консолидационни мерки. В структурно изражение прогнозите на Европейската комисия предвиждат подобрение на структурния баланс с 0.75% от БВП за 2011 година.
ЕК отбелязва още, че местните и президентските избори в България, насрочени за втората половина на тази година, могат да създадат допълнителен натиск върху разходите. Препоръката към българските власти е да следят отблизо бюджетното развитие и да са готови да предприемат корективни мерки при нужда.
ЕК заключава, че България е гарантирала фискално усилие от ¾ п.п. от БВП и е предприела ефективни действия, за да приключи настоящата ситуация на прекомерен дефицит до 2011 година. Постигнат е напредък в областта на фискалното управление, предприети са инициативи за подобряване на ефективността на публичните разходи.
Комисията посочва още, че мерките за продължаване на реформата в пенсионната система в средносрочен и в дългосрочен план са съгласувани със социалните партньори, като изпълнението на тези мерки изисква последващи законодателни действия, се посочва още в Съобщението на ЕК.

Още новини