Начало Новини Актуално Европейската комисия разпространи информация, полезна при сценарий на излизане на Обединеното кралство от Европейския с

Европейската комисия разпространи информация, полезна при сценарий на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение

Актуално

ЕКТази седмица Европейската комисия завърши подготовката си за сценарий на излизане на  Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. При все че напускането без споразумение не е желателно, ЕС е готов за него.

Комисията продължава да подкрепя държавите членки и настоятелно призовава всички граждани и предприятия от ЕС да продължат да се информират за последиците от реализиране на сценарий на излизане без споразумение. В тази връзка в приложените документи ще откриете повече информация относно пътуването и правата на потребителите.

Ако не бъде постигнато споразумение, считано от датата на оттегляне правилата на ЕС1 относно правата на потребителите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Въпреки това при определени условия разпоредбите на законодателството на ЕС за защита на потребителите може да продължат да се прилагат по отношение на потребителите от ЕС, когато пазаруват в Обединеното кралство или от търговец в Обединеното кралство. 

Като гражданин на ЕС ще имате право да пътувате до Обединеното кралство, като използвате своя паспорт или, за момента, националната си лична карта. Използването на лични карти няма да бъде възможно след 31 декември 2020 г.


Още новини