Начало Новини Актуално Европейската комисия приветства предварителното споразумение относно Европейския законодателен акт за климата

Европейската комисия приветства предварителното споразумение относно Европейския законодателен акт за климата

Актуално

Европейската комисия приветства постигнатото днес предварително споразумение между съзаконодателите относно Европейския законодателен акт за климата. С Европейския законодателен акт за климата, който е един от ключовите елементи на Европейския зелен пакт, се утвърждава ангажиментът на ЕС за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата, както и междинната цел за намаляване до 2030 г. на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. С това споразумение относно Европейския законодателен акт за климата се отбелязва ключов етап за Комисията Фон дер Лайен, като се изпълнява един от ангажиментите, обявени в политическите насоки на председателя през юли 2019 г.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Изключително много се радвам, че постигнахме съгласие по този основен елемент на Европейския зелен пакт. Политическият ни ангажимент до 2050 г. да станем първият неутрален по отношение на климата континент вече е и правен ангажимент. Законодателният акт за климата дава на ЕС възможност за екологосъобразен начин на развитие за едно поколение. Това е нашият обвързващ ангажимент към децата и внуците ни.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс добави: Това е паметен момент за ЕС. Постигнахме амбициозно споразумение да включим целта ни за неутралност по отношение на климата в обвързващо законодателство, което да ръководи нашите политики през следващите 30 години. Законодателният акт за климата ще дава насока на екологосъобразното възстановяване на ЕС и ще гарантира социално справедлив екологичен преход. Днешното споразумение също така укрепва глобалната ни позицията на лидер в борбата със свързаната с климата криза. Когато световните лидери се съберат на Деня на Земята, ЕС ще се включи в обсъжданията с тази добра новина, което, надяваме се, ще вдъхнови международните ни партньори. Това е добър ден за нашите граждани и нашата планета.

В допълнение към целта за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата днешното споразумение укрепва европейската рамка за действия в областта на климата, като въвежда следните елементи:

амбициозна цел в областта на климата за 2030 г. за намаляване на нетните емисии с най-малко 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. с яснота относно приноса на намаляването и поглъщанията на емисиите;признаване на необходимостта от увеличаване на въглеродните поглътители на ЕС чрез по-амбициозен регламент относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, за което Комисията ще направи предложения през юни 2021 г.;процес за поставяне на цел в областта на климата за 2040 г., като се вземат предвид предложението и примерният бюджет за парниковите газове за периода 2030-2050 г., които Комисията трябва да публикува;ангажимент за отрицателни емисии след 2050 г.;създаване на Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който ще предоставя независими научни становища;по-стриктни разпоредби относно адаптирането към изменението на климата;висока степен на съгласуваност на всички политики на Съюза с целта за неутралност по отношение на климата;ангажимент за взаимодействие със секторите, за да бъдат изготвени специфични за отделните сектори пътни карти, очертаващи пътя към постигане на неутралност по отношение на климата в различните области на икономиката.

Контекст

Комисията представи предложението си за Европейски законодателен акт за климата на 4 март 2020 г. След като днешното предварително споразумение бъде официално одобрено от Парламента и Съвета, Европейският законодателен акт за климата ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.

За повече информация

Европейски законодателен акт за климата

Европейският зелен пакт

Още новини